Kiezen voor kansen!

De PvdA zet in op werk, goed wonen en aangenaam leven; sociaal en rechtvaardig. Kansen voor iedereen! Dat heeft de PvdA altijd gedaan en dat willen we ook blijven doen.


PvdA teleurgesteld over toegankelijkheid horeca Raadhuisplein

door Trijntje Hummel op 6 december 2016

EMMEN – De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid in Emmen is teleurgesteld over de Toegankelijkheid van de nieuwe horecagelegenheden aan het Raadhuisplein. De fractie heeft geconstateerd dat de toiletten in de recent geopende horecagelegenheden niet toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn of een fysieke beperking hebben. Raadslid Trijntje Hummel legt

lees verder »

PvdA in heel Drenthe 24 uur op MKB-tour

door De redactie op 26 oktober 2016

Het MKB is een belangrijke motor achter de Drentse economie. Vrijdag 28 oktober 2016 gaan PvdA´ers tijdens een 24-uurs MKB-tour in gesprek met het midden- en kleinbedrijf (MKB). Ze willen graag van het MKB horen wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Er doen PvdA-leden uit de gemeenteraden, Provinciale Staten en de

lees verder »

In memoriam Herman Vos, voormalig raadslid en afdelingsvoorzitter Emmen

door Henk Jeurink op 12 oktober 2016

‘Poland is niet meer’ (Herman Vos in memoriam) Zijn wieg stond in Noordbarge. Daar is hij zijn hele leven trots op geweest. Dat zijn geboorteplaats prominent in zijn overlijdensadvertentie werd genoemd, past helemaal bij Herman Vos. Noordbarge is door de Polen bevrijd in het jaar dat Herman 11 jaar werd. Op enig moment waren Herman

lees verder »

Film Toegankelijkheid Gemeentehuis Emmen

door Guido Rink op 11 oktober 2016

Film Toegankelijkheid Gemeentehuis Emmen Maandag 10 oktober 2016 hebben we tijdens de commissievergadering Wonen & Ruimte door middel van een film aandacht gevraagd voor de problematiek waar mindervaliden in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. We hebben in beeld proberen te brengen welke lastige situaties men zoal tegen komt bij het aanvragen van een rijbewijs in ons eigen

lees verder »

Toegankelijkheid moet de norm worden

door De redactie op 10 oktober 2016

De gemeenteraadsfracties van Partij van de Arbeid en Christen Unie willen dat in Emmen toegankelijkheid voor mensen met een beperking de norm wordt en niet de uitzondering. In vervolg op de motie die afgelopen maart is aangenomen wordt in de week van de Toegankelijkheid opnieuw aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Beide fracties hebben filmopnamen gemaakt

lees verder »

Open AZC Dag 24 september

door De redactie op 23 september 2016

Op zaterdag 24 september a.s. organiseren het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en VluchtelingenWerk Nederland voor de tweede keer de landelijke Open azc dag. Een groot aantal asielzoekerscentra openen hun deuren. Vorig jaar was het een bijzondere dag met vele bezoekers en mooie ontmoetingen. Meer informatie vind je op : http://openazc.nl  

lees verder »

Raymond Wanders: Brief aan inwoners

door Raymond Wanders op 7 juli 2016

Beste inwoner, Deze week stonden er twee belangrijke, maar zeer uiteenlopende, onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Er moest worden besloten over de structuurvisie windenergie en de kadernota 2017, de opmaat voor de begroting voor 2017. De Partij van de Arbeid heeft met beide ingestemd. Als partij hebben we steeds het standpunt uitgedragen dat,

lees verder »

Resultaat Kadernota

door De fractie op 7 juli 2016

Sociale huurwoningen We zien dat de vraag naar goedkope sociale huurwoningen groeit en het aanbod achterblijft. We willen naast de woningcorporaties ook particuliere investeerders stimuleren te investeren in sociale huurwoningen. Het college is het met ons eens en heeft aangegeven dat ook particuliere investeerders onder dezelfde voorwaarden kunnen werken. We hopen zo dat er voor

lees verder »

Structuurvisie Windenergie Emmen vastgesteld

door De fractie op 29 juni 2016

Gisteren, 28 juni 2016, heeft de gemeenteraad van Emmen in een extra raadsvergadering de Structuurvisie Windenergie vastgesteld. Hiermee komt een eind aan een proces dat ongeveer 1,5 jaar heeft geduurd. De locaties Pottendijk (50,5 MW), Zwartenbergerweg (24 MW) en N34 (21 MW) zijn aangewezen als ontwikkellocaties. Bij een vermogen van 3 MW komt dit neer

lees verder »

Voorschoolse educatie asielkinderen

door Raymond Wanders op 28 mei 2016

De laatste twee maanden hebben we in de commissie samenleving uitgebreid gesproken over de voorscholen en het ontwikkelrecht voor iedere peuter. Hieruit mag blijken welk belang de raad hecht aan dit onderwerp. En nu is ons duidelijk geworden dat juist bij een hele kwetsbare groep kinderen het zicht op voorschoolse educatie geheel ontbreekt, te weten

lees verder »