Raadscommissie Bestuur, Middelen & Economie

30 november 2017, van 19:30 tot 22:00, Gemeentehuis Emmen | Gemeentehuis Emmen

Bij de raadscommissie Bestuur, Middelen & Economie staan de gemeentelijke organisatie en gemeentefinanciën centraal. De commissie houdt het huishoudboekje van de gemeente in de gaten. Extra uitgaven of extra bezuinigingen zijn onderwerpen voor deze commissie. Andere onderwerpen zijn onder andere het huishoudelijk reglement van raad en commissies, veiligheid en openbare orde. Ook het nieuw te bouwen Dierenpark/Theater is een belangrijk onderwerp. De commissie vergadert op donderdagavond om 19.30 uur.

Taalvelden commissie Bestuur, Middelen & Economie:

 • Algemene beleidscoördinatie
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Openbare orde, politie en brandweer
 • Coördinatie externe betrekkingen
 • Communicatie en representatie
 • Promotie gemeente algemeen
 • Bestuurlijke organisatie inclusief bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie
 • Burgerzaken en Klant Contact Centrum
 • Coördinatie Grotestedenbeleid
 • Stedelijk netwerk
 • Recreatie en Toerisme
 • Project Dierenpark/Theater
 • Financiën (inclusief belastingen)
 • Economische zaken
  • Midden- en kleinbedrijf
  • Markten
  • Vergunningen
  • Standplaatsen
  • Industrie
 • Economische peiler Grotestedenbeleid
 • Promotie en acquisitie bedrijfsleven
 • Grondbeleid/grondexploitatie
 • Sociale Zaken
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Werkgelegenheid inclusief additionele werkgelegenheid
 • Deelnemingen onder andere:
  • Gemeentereiniging Area
  • EBR
  • FC Emmen (stadion BV en voetbal BV)
 • EMCO
 • Wet sociale werkvoorziening
 • Informatisering en Automatisering
 • Communicatie en Representatie
 • Organisatie en Personeel
 • Huisvesting bestuur en ambtelijke organisatie
 • Interne dienstverlening
 • Project vermindering regelgeving