Raadscommissie Samenleving

28 november 2017, van 19:30 tot 22:00, Gemeentehuis Emmen | Gemeentehuis Emmen

Bij de raadscommissie Samenleving gaat het om onderwijs, sport, welzijn en cultuur. Welke plaats neemt sport in binnen de Emmense samenleving? Wat moet een gemeente doen voor een sociaal maatschappelijk vangnet? Hoe gaan we om met vreemdelingenbeleid? Deze vragen vertalen zich vaak in maatregelen als subsidies voor sociaal cultureel werk, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of schooltaxi’s. De commissie vergadert op dinsdagavond om 19.30 uur.

De taakvelden van de commissie Samenleving zijn:

 • Onderwijs
  • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Welzijn
  • Welzijnsaccomodaties
  • Opbouwwerk, sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk
  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Ouderenwerk
  • Emancipatiebeleid
 • Kunst en Cultuur
  • Theater
  • Kunstzinnige vorming
  • Muziekschool
  • Bibliotheek
  • Evenementenbeleid
 • Volksgezondheid
 • Voorzieningen gehandicapten
 • Zorg
  • Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang, verslavingszorg
  • Gehandicaptenbeleid
  • Coördinatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Mondiaal beleid
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Contacten met Duitsland
  • Vreemdelingenbeleid
 • Sociale pijler Grotestedenbeleid
 • Sport, inclusief accomodaties en zwembaden
 • Overlegpartners
 • Dierenwelzijn