Door Henk Smit op 26 augustus 2013

Agnes Wolbert bezoekt het project “Mondenzorg”

Naast lokale aandacht is er ook nationale aandacht voor datgene wat er in de Mondengebied staat te gebeuren ten aanzien van hoe men op een toekomstbestendige zorg wil aanbieden aan zijn of haar inwoners.

De beginvraag is hoe kom je op het idee om aan de “Mondenzorg(t)” te beginnen. De aanleiding was ontstaan tijdens een mondenoverleg van 6 dorpen waarbij werd geopperd om mensen met een uitkering in te zetten in het openbaar gebied. Uiteindelijk gaf deze vraag de aanleiding om te komen tot het oprichten van de Mondenzorg. Mensen die zorg nodig hebben vertrekken richting Emmen of Ter Apel. Mondenzorg wil zorgen bieden in een hele brede zin des woords. De zorg zal worden aangeboden door vrijwilligers en professionals. In oktober 2012 is tijdens een bijeenkomst met verschillende organisaties gebleken dat er een samenwerking mogelijk is. De aanwezige, verschillende organisaties zaten aan tafel en hebben het geheel zelf bedacht. De bedoeling is om eind augustus begin september 2013 te starten met een coöperatie. Dorpshuizen kunnen veel betekenen in de buurt. Fysieke plekken zijn de “naoberhuuzen” die in de dorpshuizen zowel telefonisch als digitaal bereikbaar zijn. Het gaat niet alleen om het afnemen van diensten. Het kan ook gaan om een verhaal kwijt te kunnen. Achter een verhaal zit ook vaak een hulpvraag. Via goed luisteren kunnen links worden gelegd met andere instellingen. Formele en informele instellingen kunnen hier aan gelinkt worden. Er is één telefoonnummer voor alle “info huuzen”, er is zodoende altijd iemand bereikbaar. De coöperatie wordt aangestuurd door de EOP’s. Verschillende partijen hebben aangegeven graag te willen aansluiten. Uiteindelijk zal een coöperatie er staan. Deze moet zelfvoorzienend zijn. Het moet niet draaien op subsidies, men moet zelf inverdienen. Een bewindvoerder zal de zaken moeten gaan draaien.

Na deze infosessie gingen de beheerders van de info huuzen op de foto met Agnes Wolbert.

Henk Smit

Henk Smit

Was raadslid van 2006 – 2014. Nevenfuncties: Coördinator EHBO Avebe Competitieleider zaalvoetbalvereniging ZOD Voorzitter stuurgroep Buurtbeheer Hout/Schans Redactielid Rooie Draod Vakgroeplid Laan v/h Kwekebos voor de wijkvereniging  Jeugdleider EHS’85 Secretaris Wandelstichting Avond-4-Daagse Emmen

Meer over Henk Smit