Door De redactie op 18 februari 2014

Agnes Wolbert spreekt over zorg in Zuidoost Drenthe

Op vrijdag 21 februari komt Tweede Kamerlid Agnes Wolbert op werkbezoek in Emmen. Onderwerp van gesprek zijn o.a. ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Zuidoost Drenthe. Gedurende het bezoek worden verschillende zorginstellingen bezocht.

Het programma begint met een bezoek aan Huisartsencentrum Quattro. Hier wordt gesproken met huisartsen en veldwerkers over ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Zuidoost Drenthe en de jeugdgezondheidszorg. Ook komt het vestigingsklimaat, de positie en het toenemende tekort van huisartsen in de regio, opleidingen en de MFA (Multi Functionele Accommodatie) aan bod. Verder wordt er gesproken over de toenemende invloed van zorgverzekeraars op de mate van uitvoering op de zorg en welke (nieuwe) concepten er nodig zijn in krimpgebieden om zorg bereikbaar te houden. Deelnemers aan deze bijeenkomst zijn o.a. Jan Zorgdrager, voorzitter ZODHC en huisarts in Klazienaveen en Maaike Veringa praktijk ondersteunend huisarts (POH) GGZ.

Daarna gaat mevr. Wolbert naar het Woonzorgcentrum Heidehiem. Hier worden ervaringen en effecten van de nieuwe zorgwet uitgewisseld met medewerkers. Onderwerp van gesprek is verder de regionale overlegsituatie en het beleid van de Gemeente.

Als laatste heeft het Tweede Kamerlid nog een overleg met de cliëntenraad Leveste Care.

Voor het hele programma, tijden, adressen en deelnemers bezoek de website: https://emmen.pvda.nl

De redactie

De redactie

Redactioneel account voor o.a. persberichten

Meer over De redactie