Door Paul van der Sluis op 12 november 2013

Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij de aankondiging en uitnodiging voor de komende Algemene Ledenvergadering van de afdeling Emmen van de PvdA.

Deze zal plaatsvinden op donderdag 12 december 2013 aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:30)

Plaats: kantine van sporthal Emmerhout in de wijk Emmerhout.

Het grootste deel van deze ALV zal gaan over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Er zal gediscussieerd en gestemd worden over bet verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst!

Bijzonderheden en informatie over stukken volgen nog in een nadere bericht.

Namens het bestuur

Paul van der Sluis

Paul van der Sluis

Ik ben Paul van der Sluis (1962, Zweden) en ben momenteel secretaris en plaatsvervangend congresafgevaardigde van de afdeling Emmen PvdA. Verder ben ik universitair jurist (mr.) en HBO bestuurskundige. In mijn studies en stages lag de nadruk op ruimtelijke ordening en milieurecht, naast het openbaar bestuur, staats- en bestuursrecht. Tevens heb ik ervaring als kwaliteitsmanager

Meer over Paul van der Sluis