Door Raymond Wanders op 8 november 2013

Begroting 2014

De PvdA wil optimistisch zijn voor de toekomst van onze gemeente en haar inwoners. We vinden het onze morele plicht. Samen met de vele betrokken inwoners willen we werken aan een mooie toekomst.

We zijn blij dat we vorig jaar hebben aangedrongen op het eerder aanbesteden van de afvalverwerking. Dat resulteert in een onmiddellijk voordeel voor u als inwoner. De afvalstoffenheffing wordt namelijk met ruim 8 procent verlaagd. Een direct voordeel voor ieder huishouden.

De PvdA heeft ook een motie ingediend om bijzondere bijstand voor pensioengerechtigden met een laag inkomen mogelijk te maken. Het college heeft deze motie overgenomen en als het goed is gaat de regeling in 2014 in.

Het college heeft de oproep van de PvdA in juni gehoord en geld vrijgemaakt voor het vervangen van de oude gymzaal in Emmermeer. Dat betekent dat straks de scholen hun gymonderwijs weer adequaat kunnen aanbieden. Op school komen immers alle kinderen in aanraking met sport en bewegen en dat is weer goed voor hun gezondheid en sociale ontwikkeling.

Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij de waterspeelplaatsen in onze gemeente. Hiervoor is ook geld vrijgemaakt. In plaats van slopen wil de PvdA graag dat spelen met water voor meer kinderen in onze gemeente mogelijk wordt.

Lees hier de gehele inbreng van de PvdA in eerste termijn; 1e termijn begroting 2014 PvdA.

Raymond Wanders

Raymond Wanders

Wie ben je? Mijn naam is Raymond Wanders, 47 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Naast het raadswerk ben ik hoofd bedrijfsvoering bij CSG Dingstede in Meppel. In de vrije tijd die over is ben ik veel te vinden op het voetbalveld waar ik (deeltijd) leider van Drenthina D2 en trainer van Drenthina E3

Meer over Raymond Wanders