Door Paul van der Sluis op 16 juni 2014

Bestuurskandidaten juni 2014

Het bestuur wil u graag op deze wijze de kandidaten introduceren. Om te beginnen bij die voor voorzitter;

Sandor Soetevent is 33 jaar, echtgenoot, en vader van 2 kinderen. In het dagelijks leven hoofd werktuigbouwkunde bij een klein bedrijf in Klazienaveen, een bedrijf dat wel over de hele wereld exporteert. In zijn jonge jaren altijd betrokken geweest bij sociaal cultureel jongerenwerk, uitwisselingsprojecten met jongeren. De laatste jaren dus als bestuurslid voor de partij en heeft zich voor de PvdA sterk gemaakt voor het ombudswerk en voor de communicatie via de website en sociale media voor de afdeling Emmen zowel als voor het gewest Drenthe, tevens projectleider ledenwerving in onze regio. “Het politieke landschap is sterk veranderd na de laatste verkiezingen. Er is nu een nog grotere noodzaak voor een sterk en slagvaardig bestuur dan ooit tevoren. Daarvoor hebben we een voorzitter nodig die een bestuur bij elkaar kan houden, die deze intentie heeft.” De binding met de leden, het werven van leden (en minstens zo belangrijk het behouden) zijn enorm belangrijk volgens hem. “De communicatie zal behoorlijk wat beter moeten dan dat we dat in het verleden hebben gedaan, maar ook zaken als campagnecoördinatie en ombudswerk vind ik erg belangrijk. Ik hoop dat mijn ervaringen van de afgelopen jaren binnen het afdelingsbestuur op het vlak van ledenwerving, ombudswerk, maar ook de communicatie door middel van de website, voor de leden voldoende reden zijn, om mij als voorzitter van de afdeling te kiezen.”

Tegenkandidaat voorzitter:
Marco Haak is bijna 40 jaar, is getrouwd en heeft 3 kinderen en woont in Klazienaveen. De laatste tien jaar is hij voor 80 tot 100% door zijn ziekte afgekeurd. Hiervoor is hij taxateur w.o.z geweest en voor een tijd heeft hij gewerkt bij beroep en bezwaarzaken van de gemeentelijke belastingen. Opkomen voor de mindere in de samenleving staat hoog in zijn vaandel. “Sociaal betrokken zijn bij de achterban en dit ook buitenhuis aan te horen klaar staan voor de mede mens!”. Als voorzitter van de huurderscommissie staat hij de bewoners sociaal bij. “Daarnaast vind ik dat vernieuwing binnen de partij altijd een goede uitgangspunt is, ook mijn leeftijd en ziekte kan hierbij een goede rol zijn om te kijken wat er leeft tussen de mensen.”. Hij is bestuurslid van de partij in de afdeling Coevorden geweest.

Daarna gaan we door met de kandidaten voor het afdelingsbestuur;

Jan Hulsegge is 70 jaar en is de afgelopen 8 jaar raadslid geweest en is zeer ervaren in het organiseren van werkbezoeken van PvdA’ers en andere beleidsbepalers naar de afdeling Emmen en het in goede banen begeleiden daarvan. “Het is van belang dat na de negatieve uitkomst voor PvdA van de recent gehouden Gemeenteraadsverkiezingen het wenselijk is om naast een goede evaluatie het oog op toekomst te richten.”. De uitkomsten van deze evaluatie kan hiervoor een belangrijke onderlegger zijn. “De komende jaren zijn cruciaal voor het gezicht van PvdA door de vele taken en verantwoordelijkheden die vanuit het Rijk bij de gemeenten worden ondergebracht.
Hier ligt dan ook een belangrijke basis in het herwinnen van het vertrouwen van onze kiezers.”
De eerste aanzet is gegeven doordat een belangrijk deel vanuit ons verkiezingsprogramma werd opgenomen in het bestuursakkoord (2014-2018) van het nieuwe college B en W van Emmen , waar we deel van uitmaken. De werkgelegenheid, zorg, goed onderwijs, duurzaamheid en het realiseren van banen, creëren van leer-werkstageplaatsen is daarbij een eerste prioriteit. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring, zowel in de sector woningcorporaties als in het bedrijfsleven. In deze raadsperiode is het volgens hem noodzakelijk dat de afdeling met de fractie en onze wethouder met de thema’s werk, zorg en onderwijs en duurzaamheid gezamenlijk aan de slag gaat. Het sociaaldemocratische geluid sterker te laten horen en de betrokkenheid in de samenleving vergroten is zijn motto hierbij. “Hiervoor wil ik mijn bijdrage aan kennis en expertise leveren en inzetten voor een sterke en sociale samenleving.”

Hans Voorn is 44 jaar en zijn werkzaamheden zijn vooral in de detailhandel geweest. Hijn was kandidaat-raadslid bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen en deed volop mee in de campagne en vooral het flyeren en het canvassen langs de deuren. Hij is er scherp op dat de gemeente Emmen een sociaal gezicht behoudt.

Bernadet de Vries is 24 jaar, geboren en getogen Nieuw-Amsterdamse en heeft opleidingen op het gebied van MBO toerisme en HBO commerciële economie. “Graag stel ik mij met enthousiasme kandidaat voor het dagelijks bestuur.” Een verjonging en een frisse toevoeging aan het afdelingsbestuur. Zij is een sociale, goedlachse, hard werkende, sportieve kandidaat die zich graag wil inzetten voor de Partij van de Arbeid. Zij was het jongste kandidaat-raadslid bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen . Haar motto is onder andere: “door weer te beginnen met het luisteren naar de kiezer in plaats van het overtuigen van de burger.”

Fenneke Mensen-Maat is 42 jaar en moeder van 2 dochters van 2 en 7 en woont in Barger-Compascuum. Zij heeft haar eigen bedrijf voor administratieve en projectondersteuning. Zij is 6 jaar secretaris geweest van Plaatselijk Belang in Barger-Compascuum en via deze functie heeft zij veel ervaring opgedaan rondom het activeren van bewoners in haar woonplaats. Zij is actief betrokken bij de toekomst van Emmen Revisited. Verder is zij voorzitter van de overkoepelende werkgroep van erkende overlegpartners (EOP’s) in de gemeente Emmen. Verder in het ‘Windteam’, en in een aantal adviesraden. “Kortom besturen zit in haar bloed.” “Waarom moet ik zo nodig in het bestuur? Er is iets waar ik een grote hekel aan heb en dat is roeptoeteren vanaf de zijlijn en verder niets doen.” Dat is ook de reden dat zij kandidaat was voor de gemeenteraad. In deze afgelopen verkiezingsperiode groeide bij haar het gevoel dat er een heleboel dingen binnen de partij anders moeten gaan. De rol van het bestuur is een hele belangrijke en juist in een periode waarop we weer op moeten bouwen, is het hebben van een actief en krachtig bestuur met een duidelijke visie van wezenlijk belang volgens haar. “Door middel van een bestuursfunctie kan ik wel mijn steentje bijdragen om van deze partij weer een daadkrachtige, zichtbare, mondige partij te maken.”.

Tegenkandidaten bestuur:
Marco Haak (zie tegenkandidaat voorzitter, indien niet als zodanig verkozen is hij kandidaat bestuurslid)

Karin Bakker is 42 jaar, samenwonend en moeder van 3 kinderen en woonachtig in Klazienaveen.
“Ik heb mij kandidaat gesteld als bestuurslid omdat ik als lid graag iets wil betekenen voor de partij, met name voor de leden natuurlijk. Het is goed dat we terug gaan naar de oorspronkelijke standpunten en het is tijd voor innovatie.”
Verder is zij jaren actief geweest als secretaris in de ondernemingsraad van het OPDC, dit is een voortgezet onderwijs school in Emmen voor kinderen die wat extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Momenteel zit zij in de medezeggenschapsraad van basisschool De Kap te Klazienaveen. Zij ziet er erg naar uit om haar steentje bij te kunnen dragen.

Abel-Jan Benjamins is 40 jaar oud, gehuwd en 2 zoons van 11 en 12 jaar en woonachtig in Klazienaveen. “Via Marco Haak ben ik aangemeld als lid van de PvdA, een partij waar ik altijd achter de grondbeginselen heb gestaan en dat doe ik nog steeds.” Hij is al lange tijd geïnteresseerd in de politiek en voelt zich het meest verbonden met de PvdA, al vindt hij wel dat we landelijk te veel naar de VVD hebben gedaan. Lokaal heeft de partij het altijd goed gedaan en hij wil zich er voor inzetten om weer dichter bij de burgers te komen. “Ik heb me aangemeld als bestuurslid omdat ik vind dat als je iets voor de partij wilt betekenen dat je dat juist op die plek het beste zou kunnen doen. Alleen lid zijn van een partij is natuurlijk goed maar als bestuurslid kan ik hopelijk meer voor de partij betekenen en daar wil ik me volledig voor inzetten. Mijn insteek is dan ook om op de juiste plaats met de juiste middelen en mensen de partij weer daar te krijgen waar het zou moeten staan en de kiezers en leden weer volledig achter de partij te krijgen.”

 

 

Paul van der Sluis

Paul van der Sluis

Ik ben Paul van der Sluis (1962, Zweden) en ben momenteel secretaris en plaatsvervangend congresafgevaardigde van de afdeling Emmen PvdA. Verder ben ik universitair jurist (mr.) en HBO bestuurskundige. In mijn studies en stages lag de nadruk op ruimtelijke ordening en milieurecht, naast het openbaar bestuur, staats- en bestuursrecht. Tevens heb ik ervaring als kwaliteitsmanager

Meer over Paul van der Sluis