Bestuurslid/penningmeester PvdA Emmen Henk Heegen overleden

27 september 2018

Wij delen met verslagenheid mee dat Henk Heegen na een ziekbed toch nog onverwacht is overle-den.

Henk was sinds 2016 bestuurslid bij de afdeling Emmen en sinds 2018 penningmeester. Hij heeft zich recent bezig gehouden met het ombudswerk vanuit de PvdA en de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Hij was lid van de commissie die het verkiezingsprogramma heeft opgesteld.

Henk was een sociaal en betrokken persoon. Hij heeft de opleiding HBO maatschappelijk werk gedaan en was werkzaam bij sociale zaken van de gemeente Emmen. Na zijn pensionering zette hij zich als maatschappelijk begeleider in bij Vluchtelingenwerk Emmen. Zijn betrokkenheid was vooral bij groepen mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen.

Een citaat van Henk typeert hem als mens en als bestuurslid. “Ik vind het belangrijk dat deze zaken waarbij meestal kwetsbare mensen zijn betrokken, worden aangekaart. Als bestuurslid wil ik mij dan ook hiervoor ten volle in zetten.”

Zo hebben wij Henk in zijn periode bij het afdelingsbestuur en in aanwezigheid bij fractievergade-ringen ten volle leren kennen en waarderen. Wij zullen hem missen. Henk is 70 jaar geworden. Wij wensen zijn familie, vrienden en collega’s veel sterkte met dit verlies.

Emmen, september 2018

Namens de fractie en het afdelingsbestuur PvdA Emmen