Door Raymond Wanders op 30 april 2015

Betere kansen voor lokale en regionale ondernemers

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid in Emmen wil dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente zo wordt ingericht dat de kansen voor lokale en regionale aanbieders worden geoptimaliseerd.

“We hebben natuurlijk te maken met nationale en Europese regels als het gaat om aanbestedingen. Nadat we in 2012 vroegen de drempelbedragen ruimer te maken, willen we nu binnen de wettelijke kaders ook andere punten in het aanbestedingsbeleid onder de aandacht brengen”, licht fractievoorzitter Raymond Wanders de motie toe die donderdag door de PvdA wordt ingediend.

“Nu zien we soms in aanbestedingen voorwaarden staan die lokale ondernemers bijna kansloos maken. Met onze motie willen we invulling geven aan de afspraak uit het bestuursakkoord het aanbestedingsbeleid te optimaliseren ten gunste van lokale en regionale aanbieders.”

“Met alleen aanpassen van het beleid zijn we er niet. Het is ook zaak de uitvoering zo in te richten dat de uitgangspunten die we met elkaar hebben vastgesteld ook worden gewaarborgd. Ook hier vragen we aandacht voor”, besluit Wanders.

De PvdA wil nog graag dit jaar een raadsvoorstel van het college ontvangen en vraagt in de tussenliggende periode of het college er op toe wil zien dat er geen condities en voorwaarden in aanbestedingen worden opgenomen die ongunstig zijn voor lokale of regionale ondernemers.

Motie aanbestedingsbeleid

Raymond Wanders

Raymond Wanders

Wie ben je? Mijn naam is Raymond Wanders, 47 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Naast het raadswerk ben ik hoofd bedrijfsvoering bij CSG Dingstede in Meppel. In de vrije tijd die over is ben ik veel te vinden op het voetbalveld waar ik (deeltijd) leider van Drenthina D2 en trainer van Drenthina E3

Meer over Raymond Wanders