Door De redactie op 29 juni 2017

Bijdrage fractievoorzitter Kadernota 2018

Vandaag vindt de raadsvergadering plaats in het kader van de kadernota 2018. De kadernota is een opzet voor de begroting van 2018.

Het college geeft in de kadernota aan welke plannen zij hebben voor 2018 en welke budgetten hieraan verbonden zijn. Er worden keuzes gemaakt en over die keuzes wordt er door alle partijen in de raad gedebatteerd.

Hieronder vindt u een schriftelijke weergave van de eerste termijn van onze fractievoorzitter Raymond Wanders. Gedurende de mondelinge bijdrage kan uiteraard een kleine aanpassing van de tekst plaatsvinden.

kadernota 2018 1e termijn

De redactie

De redactie

Redactioneel account voor o.a. persberichten

Meer over De redactie