Door De fractie op 27 juni 2015

Blijverslening straks ook in Emmen

Tijdens de behandeling van de kadernota heeft de fractie van de PvdA een motie ingediend om ook in Emmen de blijverslening mogelijk te maken. Het college heeft deze motie overgenomen en werkt het voorstel verder uit.

Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig wonen, ook in de gemeente Emmen. Hiervoor is het wel nodig aanpassingen aan de woning te doen bijvoorbeeld een douche en slaapkamer op de begane grond. Dit gaat natuurlijk gepaard met kosten.

Mensen met een eigen vermogen moeten dit vaak zelf betalen. Als dat vermogen echter als overwaarde ‘vast’ zit in het eigen huis is het niet eenvoudig dit ‘vrij’ te maken. Bij banken kloppen deze mensen vaak tevergeefs aan omdat ze te weinig inkomen hebben voor een financiering. Met de nieuwe ‘blijverslening’ kunnen ouderen hun huis straks wel levensloopbestendig maken.