Eerste commissieweek nieuwe fractie: van Diftar naar Veiligheidszorg en Wildlands

15 april 2022

De eerste commissieweek van de nieuwe fractie is een feit. De nieuwe raad begon deze week met de commissies voor Wonen en Ruimte (W&R) en Bestuur, Middelen en Economie (BME). In beide commissies kon de fractie een aantal relevante zaken aan de orde stellen.

In W&R stelde de fractie vragen over het medisch afval in het kader van Diftar dat dit jaar is ingevoerd in de gemeente. Aanleiding voor de vragen was een artikel in het Dagblad van het Noorden waarin een mevrouw meldde dat het wel erg lang duurde voordat haar aanvraag in verband met onvermijdbaar medisch afval werd behandeld. Wethouder Van der Weide antwoordde dat er door het grote aantal aanvragen een achterstand is opgelopen in de afwikkeling van de aanvragen. Deze aanvragen worden allemaal getoetst op volledigheid en juistheid. Daar gaat enige tijd overeen, aldus de wethouder.

Op onze opmerking dat het voor inwoners met een laag inkomen onwenselijk is om zo lang in onzekerheid te zitten over het al dan niet honoreren van de aanvraag, antwoordde de wethouder dat hij dat begrijpt. Hij gaf verder aan dat inwoners die mogelijk in financiële problemen komen, contact kunnen opnemen met de gemeente.

RES 2.0

In dezelfde commissie werd de RES 2.0 behandeld. Onze fractie merkte op dat de RES toch een andere lading heeft gekregen door de gebeurtenissen in Oekraïne en de gebleken afhankelijkheid van Russisch gas. De oorlog zorgt voor veel onrust, ook lokaal. We zien nu al dat bewoners moeite hebben om hun energierekening te betalen. De ontwikkeling omtrent de energieprijzen, mede een gevolg van de oorlog, zijn meer dan zorgelijk.
De gemeente heeft de tegemoetkoming van 800,- voor de energierekening inmiddels uitgekeerd aan mensen die dit echt nodig hebben. Daar zijn we als fractie blij mee: we willen inwoners letterlijk en figuurlijk niet in de kou zetten.
De PvdA heeft bij herhaling aangegeven de RES te toetsen aan haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid, maar ook naar draagvlak en draagkracht. Daarbij vinden we inwonerparticipatie heel belangrijk: meepraten en meeprofiteren.

Wildlands

In de commissie BME stond de jaarrekening van Wildlands en het Atlastheater op de agenda. De fractie gaf bij monde van fractievoorzitter Anita Louwes aan alle vertrouwen te hebben in de parkdirectie dat de stijgende lijn heeft weten in te zetten. Corona was daarbij een enorme domper: park en theater moesten diverse keren de deuren sluiten. De gemeente is Wildlands daarbij terecht en wat de fractie betreft vanzelfsprekend te hulp geschoten. ,,Wildlands is van invloed op de recreatie en toerisme in Zuidoost-Drenthe, verschaft het werkgelegenheid, zowel direct als indirect, en zet het Emmen op de kaart,” verdedigde Anita Louwes.

Veiligheidszorg Drenthe

Echt goed nieuws kwam bij monde van burgemeester Van Oosterhout tijdens de bespreking van de dienstverlening die de gemeente afneemt bij Stichting Veiligheidszorg Drenthe. Ook de baliemedewerkers in het gemeentehuis werken namens deze stichting, maar ze vormen al jarenlang de vaste gezichten bij de ingangen aan het Raadhuisplein en de Vreding. De fractie wees er nog eens op dat de gemeente hier een voorbeeldfunctie heeft om mensen na zo’n lange tijd in vaste dienst te nemen. Van Oosterhout zegde daarop toe dat aan een voorstel wordt gewerkt en het zeker de bedoeling is om deze medewerkers een vast dienstverband bij de gemeente te geven.