Door Trijntje Hummel op 1 februari 2016

Fietscrossbaan of woningen

“Geen fietscross op de plek van De Werkhorst” kopte het Dagblad van het Noorden op dinsdag 26 januari jl. Voor de fractie van de PvdA was dit aanleiding om in de raadsvergadering van afgelopen donderdag vragen aan het college te stellen.

De Werkhorst is een schoolgebouw in Veenoord dat op de nominatie staat om te worden gesloopt. Een aantal inwoners heeft het plan opgevat om op die locatie een fietscrossbaan te realiseren. Een mooi burgerinitiatief dat de leefbaarheid van het dorp ten goede komt volgens ons. Plaatselijk Belang is voor. Helaas het college heeft andere plannen voor deze locatie, namelijk woningbouw.

Erg jammer. We willen immers als gemeente investeren in leefbaarheid van dorpen en wijken en initiatieven van inwoners ondersteunen. Daarbij komt dat onduidelijk is of er behoefte is aan woningen op deze locatie. Woningcorporatie Woonservice heeft in ieder geval geen plannen in die richting.

Uit de beantwoording van het college werd duidelijk dat er nog geen concrete plannen voor woningbouw bij de gemeente zijn binnengekomen.  Het college wil inwoners van Veenoord de mogelijkheid geven om in hun eigen omgeving te blijven wonen op hun oude dag. Het gaat hier dan ook, volgens de wethouder, om particuliere woningbouw.

Een recente woningmarktanalyse of geactualiseerde woonvisie zijn er niet om de noodzaak hiervan te bevestigen.  Beiden zullen binnenkort onderwerp van bespreking zijn in de commissie Wonen en Ruimte heeft wethouder Otter in de meest recente commissievergadering beloofd.

Ook is het college van mening dat er in Veenoord andere locaties zijn om een fietscrossbaan te realiseren. Bijvoorbeeld bij de sporthal. Hier kleven voor de inwoners weer andere bezwaren aan.

De PvdA is niet geheel gelukkig met de beantwoording van het college en zal zich beraden over een eventueel vervolg.

Trijntje Hummel

Trijntje Hummel

Trijntje Hummel

Trijntje Hummel, 49 jaar, getrouwd en woonachtig in Het Schip in Klazienaveen. Vanaf 2011 was ik Statenlid in Drenthe namens de PvdA. Daar heb ik me bezig gehouden met het thema regionale economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. De reden dat ik de overstap maak naar de gemeenteraad ligt vooral in het feit dat het sociale domein

Meer over Trijntje Hummel