Door De redactie op 27 september 2017

Fietsplezier in Veenoord

Vrijdag jl. werd bekend dat de gemeente Emmen toestemming heeft gegeven om een Pumptrack of ook wel fietscrossbaan in naast de locatie de Werkhorst in Veenoord te realiseren. Een wens van de initiatiefnemers Mark Smit en Raimond de Roo gaat hierbij in vervulling.

De fractie van de PvdA is blij met deze toezegging van de gemeente. Zij heeft bij monde van raadslid Trijntje Hummel in 2016 zowel mondelinge als schriftelijke vragen gesteld over dit mooie burgerinitiatief.

B&W wil voormalig openbare basisschool de Werkhorst slopen en deze locatie bestemmen voor woningbouw. Voor de fietscrossbaan zag het college alleen een mogelijkheid aan de andere kant van het spoor bij het sportpark. Het is goed om te lezen dat partijen gezamenlijk tot een mooi compromis zijn gekomen, nl. niet op de locatie van de Werkhorst maar op het grasveld ernaast.

De PvdA feliciteert de initiatiefnemers en wenst hen én de jeugd van Veenoord heel veel speel-en fietsplezier toe.

De redactie

De redactie

Redactioneel account voor o.a. persberichten

Meer over De redactie