Door De fractie op 27 juni 2015

Gehandicaptenparkeerplaats gratis of niet?

Dubbel betalen of niet?

Afgelopen donderdag werd er in de gemeenteraad gediscussieerd of de mensen die gebruik maken van de gehandicaptenparkeerkaart nu dubbel moesten betalen of niet. De PvdA vindt van niet. De kosten voor de kaart zijn legeskosten zoals ook voor een bouwvergunning, een paspoort of een rijbewijs. De kaart kost in Emmen € 86,60 en is maximaal vijf jaar geldig. Met die kaart mag je in heel Europa gebruik maken van de parkeerplaatsen die speciaal voor mensen met een handicap zijn aangelegd.

Het parkeren zelf en het betalen daarvoor blijft echter voor elke gebruiker van die parkeerplaats van toepassing. Dit zijn ook geen leges, maar een belasting die door de gebruiker betaald wordt. Bij straatparkeren is een gehandicaptenparkeerplaats vaak voorzien van een eigen parkeermeter en bij parkeren achter de slagboom gaat het via de centrale meter.

De discussie kwam op gang, omdat het college wilde onderzoeken of ze de mensen met een gehandicaptenparkeerkaart konden vrijstellen van leges omdat ze dubbele kosten maken. Volgens de PvdA is dat laatste dus niet juist.

Klakkeloos gratis?

De PvdA begrijpt dat mensen die een kaart aanschaffen deze kosten maken. De PvdA begrijpt ook dat soms mensen als gevolg van hun handicap langer parkeertijd nodig hebben. En dus is de PvdA absoluut bereid te kijken naar een oplossingen hoe je hiermee om kunt gaan. Dat is echter wat anders dan de gehandicaptenparkeerkaart zo maar voor iedereen gratis verstrekken. De PvdA wil wel graag kijken hoe je minder draagkrachtige mensen tegemoet kunt komen in de kosten. Tegelijkertijd kent ook de PvdA fractie zelf twee leden met een dergelijke parkeerkaart in het huishouden. De twee raadsleden willen de kaart niet eens gratis omdat ze vinden dat ze de kaart uitstekend zelf kunnen betalen of hiervoor al op een andere wijze worden gecompenseerd. En dan hebben raadsleden van de PvdA uit solidariteit de opvatting dat ze dan liever kijken of anderen kunnen worden geholpen.