Guido Rink kandidaat-wethouder bij PvdA Emmen

Door De fractie op 30 november 2018

De PvdA Emmen is er in geslaagd binnen eigen gelederen de opvolger van Bouke Arends te vinden. Guido Rink (37) wordt door de fractie unaniem voorgedragen als kandidaat-wethouder. Rink is op dit moment fractievoorzitter van de PvdA in de Emmense raad. 

De PvdA gaat er vanuit dat door de benoeming Rink per 20 december 2018 de overstap zal maken naar het wethouderschap en zo de plek van Bouke Arends in het college van B&W op zal vullen. Arends is recent als burgemeester van de gemeente Westland voorgedragen. 

Rink is sinds 2013 actief in de Emmense politiek met verschillende woordvoerderschappen in de commissies Wonen en Ruimte en Bestuur, Middelen en Economie. Na de verkiezingen van maart werd Rink fractievoorzitter. Met het wethouderschap gaat hij nu al snel een nieuwe uitdaging aan, waar zowel Rink als de fractie het volste vertrouwen hebben dat dit een succesvolle stap gaat zijn.