Door De redactie op 12 september 2014

Hans Spekman gaat over thema’s in discussie in Emmen

Op dinsdag 30 september komt landelijk partijvoorzitter van de PvdA Hans Spekman op uitnodiging van het afdelingsbestuur op bezoek in Emmen. Hij zal op een bijeenkomst in discussie gaan met provinciale en gemeentelijke politici over een aantal thema’s. Een debat met de zaal, die ook open is voor niet-leden, staat ook op de agenda.

Eén van de hoofdthema’s zal uiteraard de werkgelegenheid worden. Deze staat in onze regio al een tijd onder druk, en van het landelijk bestuurslid wil de afdeling graag vernemen welke ondersteuning daarvoor te verwachten is. Daarnaast is een belangrijk thema voor de Emmenaren de betaalbaarheid van de zorg. Het lokale bestuur maakt zich daarover dusdanige zorgen dat er een provincie brede motie in voorbereiding is voor de landelijke Politieke Ledenraad. De heer Spekman zal dan ook worden verzocht op deze motie in te gaan. Een derde punt die besproken zal worden, zijn de bezuinigingen op de AOW. Er is al een aantal jaren niet geïndexeerd, en we willen graag weten wat de visie van het landelijk bestuur hier op is.

Als laatste agendapunt zal Spekman worden uitgedaagd om de miljoenennota toe te lichten.

De bijeenkomst zal 30 september 2014 plaatsvinden in Hotel Emmen, Verlengde Herendijk 50 Nieuw Amsterdam (Emmen). De zaal is open vanaf 19:30 uur. Het debat begint om 20:00. De koffie staat klaar, en het bestuur hoopt op een vruchtbare debatavond. Niet-leden zijn ook van harte welkom.

De redactie

De redactie

Redactioneel account voor o.a. persberichten

Meer over De redactie