19 september 2017

In Memoriam

Op woensdag 13 september is ons oud-raadslid Senada Rougoor-Mahalbasic op 63-jarige leeftijd overleden. Hoewel ze al enige tijd ziek was, kwam haar overlijden voor velen toch nog plotseling.

Senada heeft de Partij van de Arbeid drie raadsperioden vertegenwoordigd in de raad van Emmen. Ze was er zeer trots op dat ze, na haar vlucht uit Bosnië, haar steentje bij kon dragen aan de Emmer samenleving. Namens de PvdA was Senada lid van de auditcommissie en ze zette zich daar ook vol in. Nimmer bevreesd een kritische noot te laten horen, gevoed vanuit haar sterke overtuiging over de noodzaak van de sociaaldemocratie. We zullen Senada herinneren als een strijdbare vrouw die trots was op haar verleden, haar verdiensten en bovenal op de rol die ze mocht vervullen in de Emmer samenleving.

We wensen haar man Eric veel sterkte toe dit verlies te dragen.