Door Jan Hulsegge op 3 december 2013

Kamerlid Tanja Jadnanansing brengt werkbezoek aan Emmen

EMMEN – Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing van de Partij van de Arbeid brengt op vrijdag 6 december een werkbezoek aan Emmen. Ze is onder meer woordvoerder op verschillende onderwijsterreinen. Het werkbezoek kent dan ook als thema de samenwerking tussen bedrijfsleven en het beroepsonderwijs.

Tanja Jadnanansing zal samen met een delegatie van de PvdA een bezoek brengen aan de in Emmen gevestigde bedrijven Harwig Emmen BV en Drentea om zich te laten informeren over de ontwikkelingen en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Aansluitend aan het bezoek van de bedrijven zal zij om 16.00 uur in de Praktijkschool Emmen ,Ullevi 22 , in debat gaan met vertegenwoordigers uit het Onderwijsveld en het Bedrijfsleven over de aansluiting van het Onderwijs op de Arbeidsmarkt en het Actieplan Jeugdwerkloosheid “ Zet in op talent”.

Met het plan “Zet in op talent” wordt beoogd het aantal niet werkende jongeren tot 27 jaar terug te dringen van ongeveer 2000 naar maximaal 1500 per 1 januari 2015.

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge