Door Jan Hulsegge op 21 mei 2014

Kandidaat Europees Parlement Michiel Emmelkamp op werkbezoek in Emmen

Michiel Emmelkamp , nummer vier op de kandidatenlijst namens de PvdA voor het Europees Parlement, heeft op vrijdag 16 mei een werkbezoek gebracht aan Emmen.
Samen met Staten leden en Gedeputeerde Ard van der Tuuk van de Provincie Drenthe ,Wethouder Ton Sleeking en Raadsleden Gemeente Emmen , Bestuur PvdA Emmen werd de locatie van de NAM in Schoonebeek bezocht.
Belangrijke reden om een bezoek te brengen aan de NAM was dat het bedrijf sterk inzet op duurzaamheid ,werkgelegenheid,onderwijs en betrokken is bij vele maatschappelijk projecten in de regio. Maar zich ook buitengewoon inzet als bedrijf om de jeugdwerkloosheid in Emmen aan te pakken. Onder andere door de mogelijkheid te bieden dat er voldoende stage- en leer- werkplaatsen beschikbaar worden gesteld. Hierdoor doen jongeren de nodige ervaring op, zodat ze beter beslagen ten ijs komen op de arbeidsmarkt . Samenwerking met diverse onderwijs instellingen is een van de speerpunten van het bedrijf ook om toptalenten in de regio vast te houden.

Met operations manager Erik Baksteen en government relations manager Maarten Veldhuizen werd uitgebreid van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen binnen het bedrijf . Onderwerpen welke daarbij aan de orde werden gesteld waren o.a. energie voorziening op de langere termijn,innovatie ,duurzaamheid ,risico,s van bodemdaling evenals het gaat om de invloed vanuit Brussel. Aansluitend werd in het in het Schoonerbekerveld een aantal relevante locaties bezocht waaronder een in aanbouw zijnde boortoren.

Michiel Emmelkamp staat op nummer vier op de kandidatenlijst voor het Europees Parlement namens de PvdA. Op woensdag 22 mei zijn de Europese verkiezingen.
De PvdA wil in het Europarlement werken aan een Europa waar mensen centraal staan.
Emmelkamp: “Werkgelegenheid ,meer banen zeker als het gaat om de Regio Zuidoost Drenthe. Ook inzet op samenwerking onderwijs ,bedrijfsleven en terugdringring van de jeugd werkloosheid.
Dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. Veel kunnen we in Nederland zelf. Maar voor gezamenlijke uitdagingen hebben we elkaar in Europa nodig.”

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge