Door De redactie op 16 maart 2015

Kies een PvdA kandidaat uit onze gemeente

Op 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De provincie investeert grote bedragen in projecten die de gemeente Emmen ten goede komen. Er ging bijvoorbeeld 12 miljoen Euro naar Atalanta, dat voor 800 nieuwe banen zorgt. Het koning Willem Alexander kanaal (30 miljoen €) stimuleert toerisme en werkgelegenheid in de buitendorpen. 

Om die reden is het van belang dat goede Statenkandidaten uit de gemeente Emmen de bevolking vertegenwoordigen. Eric Rougoor (lijst 1, nr 14), Willem Meijer (nr 17) en Henk Smit (nr 19) zijn de Emmense kandidaten namens de PvdA Drenthe. Dankzij goede banden met Den Haag kunnen zij maatregelen bepleiten die de regio ten goede komen.

Groene energie

Eric Rougoor maakt zich sterk om investeringssubsidies meer ten goede te laten komen van het MKB.  Een lager BTW-tarief stimuleert de bouw in Zuidoost-Drenthe, De Tweede Kamerfractie van de PvdA gaat na of dit voor deze regio mogelijk is. Rougoor wil zich richten op het realiseren van grootschalige energiebesparingsprogramma’s voor sociale huurwoningen. Het mes snijdt hier aan twee kanten: zowel mensen met een smalle beurs als het milieu zijn er mee gebaat. Voor €35.000 kun je een woning energieneutraal maken. Overheden en woningbouwverenigingen moeten daarin stevig investeren.

Groene energie biedt kansen voor Emmen. Er zijn veel ongebruikte stukken land waar je zonnepanelen kunt neerzetten. Dat geldt ook voor daken van bedrijfs- en overheidsgebouwen. Zonnepanelen worden efficiënter en goedkoper. Je moet kijken naar alle vormen van groene energie. De baten hiervan moeten in Emmen blijven.

Werk en zorg

Willem Meijer bepleit meer financiële armslag voor het MKB. Drentse ondernemers hebben het op het ogenblik niet gemakkelijk. De banken willen hen niet meer lenen. De provincie moet hier bijspringen. Dit zal het ondernemingsklimaat in onze provincie sterk verbeteren.

Goede zorg dichtbij verdient onze volle aandacht. De bewoners van onze gemeente moeten terecht moeten kunnen bij een zorgverlener in de eigen buurt. Meijer zet zich ook in voor het behoud van een volledig ziekenhuis in Emmen.

Drenthe moet weer fietsprovincie nummer 1 worden. Een snelle fietsverbinding aanleggen van Emmen naar Klazienaveen is daarom nodig. Dit is goed voor scholieren en ook bedrijven die aan deze weg liggen. Binnen de provincie Drenthe zal een KEI-goed fietsnetwerk moeten worden aangelegd om toeristische en culturele trekpleisters te verbinden. Onveilige kruispunten voor fietsers moeten veiliger.

Heden en toekomst

Henk Smit is zeer betrokken bij de samenleving. Voor hem staat vrijwilligerswerk daarin centraal. Hij is de politiek ingegaan om mee te kunnen beslissen. Smid is kritisch op bedrijven die winst maken en verkassen om in het buitenland nog meer winst te maken. In Nederland moet dit niet kunnen en mogen. Henk vindt dat er maatregelen moeten komen die dit onmogelijk maken. Drenthe is zijn verleden, heden en toekomst. Daarom wil hij er alles aan doen om het ook voor toekomstige generaties een aantrekkelijke provincie te laten zijn.

Ga stemmen voor Emmen op 18 maart! Kies een PvdA kandidaat uit onze gemeente. Het gaat om werk en onze toekomst.

De redactie

De redactie

Redactioneel account voor o.a. persberichten

Meer over De redactie