Door Raymond Wanders op 17 november 2014

Kijk of WSW dienstverbanden verlengd kunnen worden

De Partij van de Arbeid in Emmen heeft het College gevraagd nog eens te kijken of het toch niet mogelijk is de aflopende Wsw-dienstverbanden te verlengen. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in en vervalt de toegang tot de sociale werkvoorziening. Ook verandert de systematiek van de financiering. Onduidelijkheid hierover heeft bij veel werkvoorzieningen, ook bij de EMCO-groep, geleid tot het besluit aflopende tijdelijke contracten niet te verlengen. Dit om te grote oplopende tekorten te voorkomen.

Recente publicaties en een oproep van onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de brancheorganisatie voor de Wsw Cedris om aflopende dienstverbanden toch te verlengen of om te zetten in vast, zijn voor de PvdA aanleiding er opnieuw aandacht voor te vragen.

Fractievoorzitter Raymond Wanders: ”Het is van groot belang voor de betrokken mensen dat gemeenten de juiste afweging maken. Vaak hebben de Wsw-medewerkers na lang wachten eindelijk een baan waarin ze veel plezier hebben en een inkomen verwerven. Straks dreigen ze uiteindelijk weer terug te moeten vallen op een bijstandsuitkering. En ook die komt voor rekening van de gemeente. De PvdA wil dat nog eens goed wordt nagegaan of het toch niet mogelijk is de dienstverbanden van de Wsw-ers die nu op straat dreigen te komen te verlengen.”

Raymond Wanders

Raymond Wanders

Wie ben je? Mijn naam is Raymond Wanders, 47 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Naast het raadswerk ben ik hoofd bedrijfsvoering bij CSG Dingstede in Meppel. In de vrije tijd die over is ben ik veel te vinden op het voetbalveld waar ik (deeltijd) leider van Drenthina D2 en trainer van Drenthina E3

Meer over Raymond Wanders