Door Jan Hulsegge op 13 maart 2014

Klijnsma in gesprek met bewoners en medewerkers De Holdert

Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bezoekt zaterdag 15 maart de gemeente Emmen. Klijnsma gaat samen met de lokale PvdA-lijsttrekker Raymond Wanders in gesprek met bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum De Holdert.

“Bij De Holdert krijgen bewoners zorg op maat”, zegt Wanders. “Het woonzorgcentrum is een mooi voorbeeld van hoe we zorg dicht bij mensen willen organiseren. In overleg met bewoners wordt daar bepaald welke zorg mensen nodig hebben. Dat kunnen lichte vormen zijn, maar ook 24-uurs verzorging. Je kunt bij De Holdert op ieder gewenst moment meer of minder zorg krijgen. Wij vinden het goed dat de mensen centraal staan.”

“De PvdA wil dat iedereen zelf de regie heeft over de zorg”, vult Klijnsma aan. “Wij staan voor professionele zorg, dicht bij de mensen georganiseerd. Een voorbeeld daarvan is de wijkverpleegkundige, die terugkeert in de buurt. Op die manier kunnen we zorg op maat bieden.” De PvdA is vanaf 13.00 uur aanwezig in het centrum van Emmen om in gesprek te gaan met het winkelend publiek. De Staatssecretaris is tussen 15.00 uur en 16 .00 uur in het centrum. Daarna gaat gaan Klijnsma en Wanders en kandidaat-raadsleden van de PvdA naar De Holdert om in gesprek te gaan  bewoners en medewerkers en deze op woensdag 19 maart op te roepen om naar de stembus te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Programma:

15.00-16.00 uur:
In gesprek met inwoners in het centrum van Emmen.

16.00-17.15 uur:
Op bezoek bij Woonzorgcentrum De Holdert in Emmen.

Locatie: Hondsrugweg 101 in Emmen.

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge