Door Paul van der Sluis op 19 juni 2014

Kort verslag ALV

Beste leden,

Er waren dit jaar veel mailings, dat zal ook niet anders kunnen in zo’n verkiezingsjaar en de aanloop er naar toe. Verder de bijzondere algemene ledenvergadering van eind mei waarin het bestuursakkoord en zitting in het nieuwe College bestaande uit Wakker Emmen, PvdA en CDA werd besproken. Na een gepassioneerde discussie was er ’s avonds laat een ruime meerderheid van rond de 90% van de aanwezige leden voor dit akkoord en deelname aan het College. Afgelopen dinsdag was er dan de reguliere ALV, deze keer in De Meerstede, wat goed in de smaak viel en zeker voor herhaling vatbaar. Naast vooral huishoudelijke zaken waren er twee zaken die op de voorgrond traden. Allereerst de verkiezing c.q. herbenoeming van diverse functies, waaronder die van afdelingsvoorzitter, binnen de afdeling.

Om de spanning even op te bouwen. Van de 3 afgevaardigden naar de Gewestelijke vergadering, waren er twee aftredend en herbenoembaar. Dit gebeurde dan ook met applaus bij acclamatie en betrof mevrouw Slavojka Hilbrands-Djuric en de heer Henk Jeurink, beide uit Emmerhout. De heer Han de Wildt uit Zuidbarge blijft afgevaardigde. Er is ook aangegeven dat het nieuwe afdelingsbestuur één afgevaardigde gaat leveren, de precieze invulling welk bestuurslid dit betreft, wordt door het bestuur intern nog nader bepaald. Jaap Gernaat, de afdelingsvoorzitter tot woensdag, was niet herbenoembaar voor het zijn van congresafgevaardigde. Bij acclamatie werd secretaris Paul van der Sluis uit Emmerhout gekozen en benoemd tot congresafgevaardigde, waarop zijn functie als plaatsvervangend congresafgevaardigde vacant kwam en ook bij acclamatie werd Sandor Soetevent uit Barger-Compascuum gekozen en benoemd als plaatsvervangend congresafgevaardigde.

De algemene bestuursleden Lena Vos, Harrie van der Velde, Henry de Roo en tot dan afdelingsvoorzitter Jaap Gernaat namen afscheid als bestuurslid en waren niet herbenoembaar. Zij worden bedankt voor hun dienst en inzet als bestuurslid voor de afdeling Emmen van de PvdA. Er waren 7 (!) kandidaten voor algemeen bestuurslid, bij uiteindelijk 4 vacatures. Met ruime meerderheid en in één stemronde werden de door het afdelingsbestuur voorgestelde kandidaten gekozen. Het betreft Jan Hulsegge uit Bargeres, Hans Voorn uit de Rietlanden, Bernadet de Vries uit Nieuw-Amsterdam en Fenneke Mensen-Maat uit Barger-Compascuum. Deze mensen worden gefeliciteerd en succes toegewenst als algemeen bestuurslid. De tegenkandidaten Marco Haak, Abel Benjamins en Karin Bakker uit Klazienaveen worden bedankt voor hun belangstelling en wij kijken uit naar hun verdere inzet voor de partij.

Jaap Gernaat was aftredend afdelingsvoorzitter en niet herbenoembaar, hij wordt bedankt voor zijn dienst en inzet als voorzitter. De kandidaat vanuit het afdelingsbestuur was bestuurslid Sandor Soetevent en de tegenkandidaat Marco Haak. Met een stemverhouding van 29 stemmen voor Sandor, 5 voor Marco en 2 blanco is met grote meerderheid Sandor gekozen tot nieuwe voorzitter. Gefeliciteerd met je verkiezing en benoeming en veel succes in het opstoten van de PvdA afdeling in de vaart der volkeren der afdelingen als nieuwe voorzitter. Marco bedankt voor je getoonde belangstelling en kandidatuur.
Voorts werd er middels een bloemetje afscheid genomen van een aantal functionarissen: Mariet Thalens, Jan Hulsegge (als raadslid), Marja Meulenbelt, Henk Smit, Henk Boers, Harrie van der Velde. Bedankt voor jullie jarenlange inzet. Van de afwezige afscheid nemende functionarissen wordt later afscheid genomen.

Met het naderende zomerseizoen in ieder geval een goede zomervakantie toegewenst.

Paul van der Sluis (secretaris afdeling Emmen PvdA)

Paul van der Sluis

Paul van der Sluis

Ik ben Paul van der Sluis (1962, Zweden) en ben momenteel secretaris en plaatsvervangend congresafgevaardigde van de afdeling Emmen PvdA. Verder ben ik universitair jurist (mr.) en HBO bestuurskundige. In mijn studies en stages lag de nadruk op ruimtelijke ordening en milieurecht, naast het openbaar bestuur, staats- en bestuursrecht. Tevens heb ik ervaring als kwaliteitsmanager

Meer over Paul van der Sluis