Door Raymond Wanders op 16 april 2016

Meer positie voor kinderopvang bij voorscholen

Gelijke ontwikkelingskansen voor elke peuter. Een doelstelling waar niemand het mee oneens is. Een daarom willen we in Emmen voorscholen opzetten. Alleen de manier waarop dat nu gebeurt, staat de PvdA niet aan. We zien dat niets terecht komt van de toezegging dat bij de uitvoering ook de bestaande kinderopvangorganisaties mee kunnen doen. Dit ondanks toezeggingen van het college erop toe te zien dat deze een gelijkwaardige positie krijgen ten opzichte van de gesubsidieerde stichting Peuterwerk.

Deze laatste, aan de welzijnsorganisatie Tinten gelieerde stichting, zit namelijk zelf aan tafel bij de stuurgroep die voorscholen voorbereid. Daarin zitten ook de schoolbesturen en bovendien zit Tinten de stuurgroep en die hebben ook het rapport geschreven waarop de voorscholen worden gebaseerd. Het voorbereiden van de voorscholen gebeurt door een stuurgroep waarin schoolbesturen, de Tinten-welzijnsgroep en de aan Tinten gelieerde door de gemeente gesubsidieerde stichting Peuterwerk zitting hebben. Of zoals de PvdA in de raadscommissie van afgelopen dinsdag verwoordde: “Zelfs WC-eend had dit niet kunnen verzinnen”.

De laatste maanden werd steeds duidelijker dat de positie van de kinderopvangorganisatie zeker niet gelijkwaardig was, terwijl wel met het aanbieden van de voorschool aan elke peuter rechtstreeks in hun broodwinning wordt ingegrepen. De Partij van de Arbeid is zeker niet per definitie voorstander van marktwerking, maar wil ook niet met subsidiegelden de commerciële kinderopvang het brood uit de mond stoten.  En dat gevoel bekruipt ons wel zo langzamerhand.

Daarom is dinsdag in de commissie Samenleving langdurig gesproken over de ontstane situatie en hebben we er bij de wethouder op aangedrongen dat hij zelf het stuur in handen neemt. Wat de PvdA, en de rest van de raad, moet de samenstelling van de stuurgroep veranderen en wordt per school gekozen voor een aanbieder van een voorschool. De PvdA, en met hen de gehele raad, heeft de wethouder gevraagd zelf meer te sturen op het vormgeven van de uitvoering en oog en oor te hebben de lokale situatie in wijk of dorp. Dus per school een keuze maken en niet klakkeloos alles naar die ene gesubsidieerde stichting. Dan blijft er in de toekomst ook nog iets te kiezen voor ouders als het gaat om opvang van hun kinderen.

Overigens hoopt de PvdA Emmen dat in de toekomst er één landelijke regeling en financiering komt voor voorschoolse educatie en opvang. Ook dan zal de kinderopvang bij de invoering nog aan tafel moeten kunnen zitten. De wethouder heeft toegezegd voor commissie van mei aan te geven hoe en waar hij heeft ingegrepen en wat dat heeft gebracht.

Raymond Wanders

Raymond Wanders

Leeftijd: 51 Woonplaats/wijk: Emmermeer Wat wil je de kiezer over jezelf vertellen? Ik ben geboren en bijna volledig getogen in de gemeente Emmen. Mijn wieg stond in Klazienaveen en het steeds groter wordende bed heeft in diverse dorpen en wijken van de gemeente gestaan. Ik heb eigenlijk nog nooit zo lang op dezelfde plek gewoond

Meer over Raymond Wanders