Door Jan Hulsegge op 5 maart 2014

Minister Ploumen krijgt tips tijdens politiek café

Afgelopen maandag was Minister voor Buitenlandse Handelsbetrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen aanwezig bij een politiek café in de Stenden Hogeschool in Emmen. Het thema van de avond was internationalisering in regionaal perspectief.

Bij het door inspanningen van Stenden Hogeschool en de PvdA Emmen tot stand gekomen politieke café konden studenten vragen stellen aan de Minister, panelleden, aanwezige ondernemers, de vakbeweging en mensen uit het onderwijs uit Emmen.

Vestigingsmanager van Stenden Hanny van Geffen trapte het debat af met een uitleg over de internationale activiteiten in Drenthe en de rest van Nederland. Om de studenten goed voor te bereiden op de markt, zorgt de Hogeschool ervoor dat zij al tijdens hun studie veel ervaring opdoen met het buitenland. Studenten maken zo al vroegtijdig kennis met vreemde talen en culturen. Dat een op het buitenland gerichte blik belangrijk is wordt bewezen doordat exporterende ondernemers de crisis beter hebben weten te overleven dan collega’s met een binnenlandse focus. Drenthe blinkt vooral uit in het maken van hoogwaardige technologische producten. Hoewel er volop kansen worden gezien voor Drenthe in de z.g.n. BRICA-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika), zijn er ook belemmeringen voor de export.

Senior lecturer van Stenden Shilpa Samplonius-Raut ging verder in op deze handelsbarrières. Vaak worden die veroorzaakt door taal, cultuur en regelgeving. Een sprekend voorbeeld dat zij gebruikte was haar verbazing over onze komkommers in de supermarkten. Net uit India was het zien van precies gelijke, rechte, groene komkommers een verassing. In India hadden ze vele tinten groen en waren ze krom. Omdat de EU voorschriften heeft over hoe de groente er hier uit moet zien, kunnen er geen komkommers uit India hier naar toe worden getransporteerd. Een handelsbarrière dus. Andersom geldt het ook. Op Europese auto’s moet in India een zeer hoge belasting betaald worden, hierdoor zijn onze auto’s zeer onaantrekkelijk voor de lokale markt in India. Mevr. Samplonius besloot haar verhaal door te stellen dat het voor Drenthe goed is om vast te stellen wat de lokale handelsbarrières zijn.

Daarna was het de buurt aan Stendianen Gissela Stap, Naomi Maatje en Merlijn van Zon die vragen hadden voorbereidt voor de Minister, de panelleden en andere aanwezigen in de zaal. Student Naomi vroeg zich af hoe ondernemers met handelsbelemmeringen omgaan. Panellid Jan van de Maat, eigenaar van Wijdeven, een bedrijf dat marktleider in Nederland is op het gebied van transformatoren en spoelen voor laagspanning, ging daar op in door te stellen dat hij vaak zelf op het vliegtuig stapte om zaken te doen in andere landen. Zo kon hij zien hoe daar zaken werden gedaan en dat werkte voor hem het beste. Panellid André Aarntzen van IAC Geometrical Engineers BV. vertelde dat zij gebruik maken van een lokale ‘dealer’ voor zaken in Rusland. Die kent de markt en weet wat er moet gebeuren. Gedeputeerde van de provincie Drenthe Ard van der Tuuk ging daarop verder door aan de Minister te vragen hoe de overheid bedrijven kan helpen contacten te leggen in het buitenland. Als hij om hulp vraagt wordt dat volgens hem niet altijd geboden. Minister Ploumen beantwoordde zijn vraag dat Nederland overal in de wereld consulaten en handelsposten heeft die ondernemers hier zouden moeten kunnen helpen met het doen van zaken. Sinds kort is daar één telefoonnummer voor beschikbaar. Maar ook dat de Nederlandse overheid de ondernemers moet blijven ondersteunen en hulp moet bieden waar dat kan. Aangezien Nederland de tweede exporteur van Europa is, is internationale handel zeer belangrijk voor ons land.

Volgens student Gissele Stap moeten de kosten en vereisten voor het aannemen van een internationale student voor een bedrijf weg of aanzienlijk omlaag. Ook gaf zij aan dat buitenlandse studenten soms vanwege deze hoge kosten en die van het hoge collegegeld, na een paar jaar teruggaan naar hun land. Haar Chinese vriend heeft hier een opleiding gevolgd en wil graag iets terug doen voor Nederland. Minister Ploumen gaf aan dat onderwijs niet in haar portefeuille zit en dat het waarschijnlijk moeilijk is om iets aan de kosten te kunnen doen. Maar ook dat Nederland een aantrekkelijke markt is voor China. Veel Chinese bedrijven willen hier zaken doen, of zich hier vestigen. Daar lagen volgens de Minister kansen.

Hans Hearkens eigenaar van Hearkens Resultancy en lid van de Raad van Toezicht bij Stenden gaf aan dat bedrijven soms moeite hebben met het vinden van goed en gekwalificeerd technisch personeel in deze regio. Het ontbreekt aan hoger opgeleiden. Volgens Dhr. Hearkens moeten we met vooruitziende blik kijken naar het vinden van dergelijk personeel. Dat zou al moeten beginnen op de lagere school. Jongeren moeten vroeg geconfronteerd worden met wat een technische opleiding hen kan bieden. Wethouder Bouke Arends vind dat hier ook een taak ligt voor de lokale en nationale overheden. De vraag hoe we goed personeel aan de regio kunnen binden is belangrijk voor de industriële sector in Drenthe.

Tot slot wilde student Merlijn van Zon van de aanwezige ondernemers weten wat zij verwachten van een student die afgestudeerd is. Herman Koning, directeur en eigenaar van Landes legde uit dat verwacht wordt dat zij de markt kennen, waar kansen liggen en welke barrières overwonnen moeten worden.

 

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge