Motie ‘wij staan naast de boeren’ breed gesteund

30 juni 2022

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni werd een motie behandeld over het stikstofbeleid. Na een aanpassing van de tekst besloot de fractie deze motie te ondersteunen als signaal dat de rekening voor de stikstofproblematiek niet uitsluitend bij boeren terecht hoort te komen.

Voor aanvang van de vergadering had een groep boeren zich verzameld op de parkeerplaats Vreding bij het gemeentehuis. Bij een kop koffie werden hier al constructieve gesprekken gevoerd in een ontspannen sfeer. Namens de groep sprak woordvoerder Brenda Timmerman haar waardering uit voor de ontvangst, maar gaf ook aan dat boeren zich enorme zorgen maken.  De PvdA herkent en erkent die zorgen.

De fractie viel aanvankelijk wel over de bepaling dat het onbespreekbaar zou zijn om agrarisch ondernemers verplichten te stoppen of te verplaatsen. Wat de PvdA betreft is en moet alles bespreekbaar zijn en blijven, maar onder voorwaarden. ,,We zijn allemaal onderdeel van het probleem, inclusief het decennialang aanmoedigen van intensievere landbouw. En nu? We willen bouwen, we willen op vakantie en reizen, we willen natuur. Dan betalen we een prijs – allemaal. Niet alleen de boeren,” aldus fractielid Jeroen Mulder

,,De PvdA zet maximaal in op hervorming van de sector, met oog voor het agrarisch bedrijf en oog voor natuur. Bedrijfsbeëindiging, vrijwillig of gedwongen, is zeker geen route die wij op wensen te gaan. Zo’n hervorming – of transitie – kost tijd en die tijd moeten we elkaar gunnen. Alleen dan komen we los van de emoties die nu de overhand hebben gekregen.”

De zin werd aangepast waarbij de gemeente wordt aangespoord om te voorkomen dat er bedrijven zonder overleg met boeren moeten stoppen of verplaatsen. Kern van het signaal is dat besluitvorming samen met boeren dient te gebeuren en niet over boeren.

De motie werd aangenomen, waarop wethouder Schrik aangaf met deze motie een brief op stellen richting de provincie.