Door op 4 oktober 2014

Niet korten op armoedebestrijding

EMMEN – De fractie van de PvdA in Emmen is van mening dat er niet bezuinigd mag worden op armoedebestrijding. “In een tijd waarin nog steeds veel mensen een beroep moeten doen op de voedselbank, op het jeugdsportfonds of de stichting leergeld, past het niet dat het college ruim twee ton in de algemene middelen stort.”, aldus Ton Sleeking.

Het college heeft een notitie armoedebeleid ter vaststelling aan de raad aangeboden. Deze wordt a.s. dinsdag, 7 oktober, in de raadscommissie samenleving besproken. De notitie bevat punten, waar de PvdA zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet: meer geld voor het Jeugdsportfonds, voor de stichting leergeld, de voedselbank en een hogere bijdrage (125 ipv 100 euro) voor deelname aan maatschappelijke activiteiten. Goed is ook dat er aandacht is voor de toeleiding naar werk. Sleeking: “De beste manier om uit de armoede te komen blijft het hebben van betaald werk. Doel van de armoedebestrijding moet dus zijn mensen te ondersteunen in het zoeken naar werk. De voorstellen van het college op dit punt zijn vaag en onvoldoende, dat moet beter.”

Daarnaast heeft de PvdA kritiek op het feit dat gepensioneerden met alleen AOW geen extra ondersteuning meer krijgen. “Ook al maakt de wet dit moeilijk, pak het aan en dóe iets voor die mensen die onze maatschappij hebben opgebouwd!”, aldus Sleeking.

De PvdA zal in de raadsvergadering later deze maand een wijzigingsvoorstel indienen om de volledige rijksvergoeding in Emmen aan armoedebestrijding uit te geven met speciale aandacht voor de gepensioneerden en voor toeleiding naar werk.