Door De fractie op 31 mei 2018

Nieuw commissielid Marlies Harms beëdigd

Marlies Harms is tijdens de raadsvergadering op 31 mei door burgermeester Eric van Oosterhout beëdigd als commissielid niet zijnde raadslid. Marlies was eerste opvolger en zal nu in de eerste plaats namens de PvdA-fractie als eerste aanspreekpunt voor de commissie Wonen en Ruimte aan de slag gaan.

De fractie wenst Marlies natuurlijk heel veel succes toe in haar werkzaamheden.