Door Raymond Wanders op 18 december 2014

Op de bres voor Philips Lighting

De gemeenteraad van Emmen heeft vandaag unaniem een motie aangenomen waarin de handelwijze van Philips naar haar medewerkers en de samenleving wordt afgekeurd. Vorige week maakte Philips bekend de fabriek in Emmen te willen sluiten. Dit heeft tot veel boosheid en onbegrip geleid. De vestiging in Emmen is een uitstekend presterende fabriek en draagt meer dan gemiddeld bij aan het bedrijfsresultaat.
Als initiatiefnemer heb ik als volgt de motie in de raad toegelicht.

“Een prachtig bedrijf met uitstekende resultaten. Een bedrijf dat twee jaar geleden door Philips werd gekocht als onderdeel van Indal, een overname voor naar verluidt 1 miljard euro. Een bedrijf dat in die twee jaar volume moest afstaan aan noodlijdende zusterondernemingen en die de ontwikkelafdeling en daarmee de motor achter hun voorsprong zag worden overgeheveld naar het grote Philipsconcern. En nu krijgen ze vlak voor de kerst te horen dat de fabriek binnen twee jaar zal sluiten. Het zal je maar overkomen.

Voorzitter, als je je wat verder in de feiten verdiept kun je haast niet anders dan tot de conclusie komen dat dit de intentie vanaf het moment van verwerven was en dat het gebeurt omdat het simpelweg kan.

Dit om een marginale winsttoename te bewerkstelligen. Winst voor de aandeelhouders voorzitter, maar wat een verlies voor de samenleving, de mensen die Philips groot hebben gemaakt. De consumenten en niet in de laatste plaats de medewerkers. Die hun harde werken nu beloond zien met deze kerstboodschap.”

Ik wees ook op de gevolgen voor de toeleveranciers en opdrachtnemers zoals de EMCO-groep. Ik gaf namens de PvdA Emmen aan dat het wat hun betreft wel welletjes was als het gaat om over de rug van de samenleving de dividend per aandeel voor een enkeling te verhogen.

“Wanneer weegt maatschappelijke winst en solidariteit ook mee in het doorgedreven marktdenken?”

We hebben geen goed woord over voor de keuze die Philips heeft gemaakt.

“Maar moet je dan als onderneming, een zichzelf maatschappelijk verantwoord ondernemer noemend concern, je ook zo opstellen? Iets doen omdat het simpelweg kan? Een naam waar Nederland trots op was te grabbel gooien? Voor marginale winsttoename over de ruggen van de mensen die het zo goed deden dat je een miljard euro over had voor de producten die ze maakten. Als je een beetje visueel bent ingesteld zie je dat Philips de fabriek in Emmen twee jaar geleden naar binnenslokte en nu simpelweg uitspuugt. De resten zijn voor de samenleving.”

Voor de motie klik hier

Raymond Wanders

Raymond Wanders

Wie ben je? Mijn naam is Raymond Wanders, 47 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Naast het raadswerk ben ik hoofd bedrijfsvoering bij CSG Dingstede in Meppel. In de vrije tijd die over is ben ik veel te vinden op het voetbalveld waar ik (deeltijd) leider van Drenthina D2 en trainer van Drenthina E3

Meer over Raymond Wanders