Door Paul van der Sluis op 1 juni 2017

Oproep voor kandidaat lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor de PvdA in Emmen

Zoals in voorgaande berichtgevingen eerder al aangegeven kan men zich nog tot en met donderdag 15 juni kandidaat stellen voor lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 (let op! Dit is een afwijkend datumschema dan voor kandidaten voor gemeenteraadslid).
Hierbij volgen enige kenmerken die gezicht worden.
De kandidaatstellingscommissie komt met een keuze en in overleg met het afdelingsbestuur komt er een enkelvoudige voordracht aan de leden. Tijdens een speciale ALV in september zal de keuze worden voorgelegd om bekrachtigd te worden door de leden!
Sollicitaties met motivatie plus CV naar:

paulvdsluis@hotmail.com
of
Secretaris afdeling Emmen
PvdA Paul van der Sluis,
De Haar 30,
7823 CS Emmen

Namens het afdelingsbestuur,
Jan Hulsegge, voorzitter
Paul van der Sluis, secretaris

De lijsttrekker
De lijsttrekker is de persoon die door de kandidaatstellingscommissie wordt voorgedragen op plaats 1 van de kandidatenlijst en door de algemene ledenvergadering wordt bekrachtigd op die plek. Als lijsttrekker van de kandidatenlijst gelden ook de aspecten voor een raadslid!
Van de lijsttrekker wordt verwacht dat hij of zij:
1. op uitstekende en duidelijke wijze de standpunten van onze partij kan presenteren en de partij goed kan vertegenwoordigen zowel intern als extern. Dit geldt met name voor in de media;
2. de eigen achterban en de kiezers weet te inspireren hun stem op de PvdA uit te brengen;
3. op heldere, overtuigende wijze een debat kan voeren;
4. zich een aansprekend leider toont en tot een goede samenwerking kan inspireren;
5. bereid is de fractie te leiden en tot een goed werkend team te smeden en ook makkelijk aanspreekbaar is;
6. de kandidaten weet te inspireren in de campagne en voorop in de strijd gaat;
7. de partij/fractie goed weet te vertegenwoordigen in een eventueel coalitieoverleg bij College deelname;
8. een eventuele wethoudersfunctie, afhankelijk van de verkiezingsuitslag en de Collegevorming, niet uit de weg zal gaan;
9. het verkiezingsprogramma van de PvdA afdeling Emmen onderschrijft en als uitgangspunt neemt.

Paul van der Sluis

Paul van der Sluis

Ik ben Paul van der Sluis (1962, Zweden) en ben momenteel secretaris en plaatsvervangend congresafgevaardigde van de afdeling Emmen PvdA. Verder ben ik universitair jurist (mr.) en HBO bestuurskundige. In mijn studies en stages lag de nadruk op ruimtelijke ordening en milieurecht, naast het openbaar bestuur, staats- en bestuursrecht. Tevens heb ik ervaring als kwaliteitsmanager

Meer over Paul van der Sluis