Door Henk Jeurink op 3 juli 2013

Politiek en politiek – juli 2013

Vanaf 20 oktober 2005 ben ik bij huis. Ik overwinter niet, zoals velen denken bij ouderen, hele jaargetijden in Spanje of Portugal. Om maar eens twee tegenwoordige ‘Nova Zembla’s’ te noemen. Nee, we wonen op een paar weken na, met veel genoegen in onze rijtjeswoning aan de Laan van het Kwekebos in Emmerhout. We hebben jaren moeten wachten op een nieuw winkelcentrum en een sporthal. Die zijn er nu en wij zijn daar in Emmerhout dik tevreden mee. Maar er was meer. In het oude winkelcentrum stond ook het wijkcentrum ‘Het Bintholt’. Bintholt is het Drentse woord voor ‘gebinthout’ Met een beetje fantasie kon je ‘Het Bintholt’ zien als het gebouw dat Emmerhouters aan elkaar bindt.

Voor vier jaar zat ik in de schrijfgroep voor het nu nog geldende PvdA-verkiezingsprogramma ‘Investeren en Delen’. In dat programma stond o.a. ‘Voldoende sociale en culturele voorzieningen voor ouderen, om mensen bij elkaar te brengen en eenzaamheid te bestrijden.’ Deze zin gaf mij als oudere de garantie dat er binnen afzienbare tijd een nieuw sociaal-culturele voorziening in Emmerhout zou komen. Ook voorstelbaar was volgens één van de andere schrijvers dat het ouderenwerk in de nog overal op te richten ‘brede scholen’ zou worden ondergebracht.

Die avond fietste ik met een gerust hart naar huis. Ik zei tegen Miny: ‘Deur oeze partij krèg Emmerholt gauw weer ’n neije Bintholt. Maor ok in de Rietlanden wordt het tied um de schup in de grond te steken. Daor moet zij het aal jaoren zunder doen.’ Wat kun je je op zo’n moment intens gelukkig voelen. We zijn intussen vier jaar verder en de beide woonwijken moeten nog steeds zo’n voorziening ontberen. Eergistermorgen hadden we bestuursvergadering van de ANBO Afdeling Emmen. Dick Spreeuwers, onze man in de Seniorenraad, vertelde ons iets over de nieuwe kadernota ‘Accommodatiebeleid Revisited’. Deze nota gaat over de huisvesting van maatschappelijk activiteiten voor de periode 2013-2020. Op de gemeentelijke website staat in de toelichting op deze kadernota.

De kern van het nieuwe beleid is dat de vraag naar maatschappelijke activiteiten bepaalt welke accommodaties daarvoor geschikt zijn. Daarmee is de accommodatie geen doel meer, maar een middel om te kunnen zorgen dat de meest gevraagde maatschappelijke activiteiten plaats kunnen vinden. De herziening van het accommodatiebeleid is er op gericht om niet de accommodaties, maar de behoefte aan de maatschappelijke activiteiten leidend te laten zijn in de keuze om een accommodatie te behouden, af te stoten of aan te passen. Het uitgangspunt daarbij is dat de gemeente wil bijdragen aan maatschappelijke activiteiten die door de raad vastgestelde beleidsdoelen dienen:

  • wanneer deze activiteiten zoveel mogelijk onder één dak en in onderlinge samenhang plaatsvinden;
  • wanneer inwoners daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen;
  • door bijdragen in de exploitatie van gebouwen zoveel mogelijk te vervangen door bijdragen voor activiteiten door dan toch nog noodzakelijke bijdragen in de exploitatie van gebouwen te budgetteren.

In juni neemt de raad een besluit over het nieuwe accommodatiebeleid. Na positieve besluitvorming in de raad wordt gestart met het maken van de gebiedsplannen. Dit vindt gefaseerd plaats. Eind 2016 moeten alle gebiedsplannen gereed zijn.

Ik heb de hele kadernota doorgelezen. Nergens heb ik kunnen constateren of Emmerhout en de Rietlanden naar al die jaren uitzicht krijgen op een nieuw wijkcentrum of iets vergelijkbaars. Ik ken niet de hele situatie in onze gemeente, maar ik ga er vanuit dat ook in andere dorpen/wijken parallellen zijn te trekken. Maar in de toelichting op de gemeentelijke website staat dat de behoefte aan maatschappelijke activiteiten leidend is bij de keuze om een accommodatie te behouden, af te stoten of aan te passen. In dat beleid past geen nieuw wijkcentrum voor de genoemde woonwijken in Emmen. En dat in een tijd van crises. Van minder mobiliteit onder de nog steeds in omvang toenemende generatie van ouderen. Politici met een vooruitziende kijk op maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor passende maatregelen. Deze maar ook andere wijkcentra moeten niet nog twee jaar worden opgeknoopt met tot eind 2016 durende gebiedsplannen. Ik kan me voorstellen dat afgesproken wordt dat we alsnog de passage uit het huidige verkiezingsprogramma uitvoeren. Er gewoon voor zorgen dat voor eind 2016 in alle woonwijken en dorpen voldoende sociale en culturele voorzieningen voor ouderen zijn, om mensen bij elkaar te brengen en eenzaamheid te bestrijden. Dat beleid moet je gewoon uitvoeren en niet afhankelijk stellen van toevallige initiatieven van vaak tijdelijk actieve vrijwilligers. Het zal me benieuwen hoeveel partijen -naast onze partij naar ik vurig hoop- in hun verkiezingsprogramma’s deze beloften uit het verleden concreet gaan benoemen. O ja, de ouderen zijn vast bereid om bij de opening van deze accommodaties in de lijn van het gemeentelijk beleid een feestje te organiseren.

 

(Ook gepubliceerd in de Rooie Draod, jaargang 16, nummer 2)

Henk Jeurink

Henk Jeurink

Laan van het Kwekebos 229 7823 KE  Emmen

Meer over Henk Jeurink