Principeakkoord nieuw college Wakker Emmen, PvdA en CDA

Door De redactie op 25 april 2018

Wakker Emmen, PvdA en CDA hebben een principeakkoord bereikt over het bestuursakkoord. Zij gaan de komende vier jaar de coalitie vormen. De PvdA ziet de winst tijdens de verkiezingen beloond met twee beoogd wethouders. Bouke Arends en Raymond Wanders zullen namens de PvdA in het college zitting nemen.

Wakker Emmen levert met René van der Weide en Jisse Otter eveneens twee wethouders. Namens het CDA zal Robert Kleine zijn wethouderschap voortzetten.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het bestuursakkoord. Begin volgende week wordt dit besproken met de betreffende fracties. Op donderdag 3 mei is de presentatie van het definitieve bestuursakkoord. Maandag 14 mei is de beoogde datum voor de installatie van het nieuwe college.

De partijen hebben geprobeerd samenhangende portefeuilles samen te stellen. Dat heeft geleid tot enkele verschuivingen. Aan de portefeuille van Bouke Arends worden de onderwerpen bereikbaarheid, verduurzaming en energie bedrijfsleven en evenementenbeleid toegevoegd. Raymond Wanders krijgt als nieuwe wethouder de thema’s onder andere Wmo, participatie en inkomen.

De portefeuille van wethouder René van der Weide wordt uitgebreid met de thema’s sport en verkeer en vervoer. Wethouder Jisse Otter krijgt onder andere personeel en bedrijfsvoering erbij. Wethouder Robert Kleine heeft straks het totale pakket jeugd- en welzijnsbeleid in portefeuille.

Burgemeester Eric van Oosterhout krijgt naast zijn taken als burgemeester ook de thema’s bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatie en Erkende Overlegpartners onder zijn hoede.

De redactie

De redactie

Redactioneel account voor o.a. persberichten

Meer over De redactie