Door Jan Hulsegge op 30 augustus 2013

PvdA Emmen heeft zorgen over aanbesteding Esdal college

EMMEN – De Partij van de Arbeid in Emmen wil dat regionale bedrijven ook kansen krijgen bij de nieuwbouw van het Esdalcollege in Klazienaveen.

“De PvdA heeft zich vorig jaar november in de gemeenteraad bij het besluit tot nieuwbouw sterk gemaakt voor kansen voor regionale bedrijven en leerlingbouwplaatsen. Daar hebben we een motie over ingediend. Tijdens de selectieprocedure zijn echter bedrijven geselecteerd die niet uit de regio komen. Wij willen daarom dat bij de gunning nadrukkelijk aanvullende voorwaarden worden gesteld om kansen te bieden aan regionale bedrijven”, aldus raadslid Jan Hulsegge.

“Ook willen we veilig stellen dat leerlingbouwplaatsen worden gecreëerd. Dit laatste is ook hard nodig. Het is in het belang van de bedrijven en de inwoners van deze regio werkgelegenheid te stimuleren en zeker ook in het belang van de leerlingen in het VMBO en MBO. We gaan er vanuit dat het Esdalcollege ook haar verantwoordelijkheid hierin neemt.”

De fractie van de Partij van de Arbeid doet een klemmend beroep op het Esdalcollege in het vervolgproces van de aanbesteding dan ook te handelen in de geest van de motie die is ingediend. “We hebben de nieuwbouw voor de locatie Klazienaveen van harte gesteund. Het is een gezamenlijke opdracht jongeren werkervaring op te laten doen en werkgelegenheid te stimuleren. Wij gaan er vanuit dat het Esdalcollege dat met ons deelt”, besluit Jan Hulsegge.

 

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge