Door Raymond Wanders op 9 mei 2014

PvdA Emmen steunt ruimhartiger kinderpardon

EMMEN – De fractie van de Partij van de Arbeid in Emmen steunt de oproep van de kinderombudsman voor een ruimhartiger kinderpardon voor kinderen die hier geworteld zijn. Inmiddels doet ook een petitie de ronde onder gemeenten met een oproep tot een ruimer pardon voor die kinderen.

De PvdA heeft in 2012 samen met D66 in de raad een motie ingediend waarin het college werd opgeroepen aan te dringen op het invoeren van een kinderpardon. Uitgangspunt voor dit pardon was een wetsvoorstel van de ChristenUnie en de PvdA te voorkomen dat kinderen die hier al jaren verblijven en geworteld zijn worden teruggestuurd naar het land van hun ouders. Fractievoorzitter Raymond Wanders licht toe: “Onze motie kon indertijd op een brede steun van de raad rekenen. Nu het op de uitvoering van de wet aankomt, is het belangrijk dat we in Emmen ook de essentie van de motie steunen“.

“De uitvoering van het pardon beperkt zich op dit moment tot kinderen die hun gehele verblijfsduur onder Rijkstoezicht hebben gestaan. Daarmee wordt voorbij gegaan aan die groep kinderen die hier soms net zo lang verblijven, hier naar school gaan, lid zijn van sportclubs en soms alleen maar Nederlands spreken. Het enige criterium waaraan men niet voldoet is het onder Rijkstoezicht staan, maar bijvoorbeeld onder gemeentelijk toezicht.”

Volgens de PvdA gaat het om de term overheidstoezicht en ook de gemeente is de overheid. Het is volgens de sociaal-democraten dan ook terecht dat ook voor deze groep kinderen. het pardon geldt. Of ook in de gemeente Emmen specifieke gevallen zijn, is de PvdA op dit moment nog niet bekend. “De PvdA Emmen is in ieder geval van mening dat ruimhartiger omgegaan moet worden met het pardon. Een bureaucratisch criterium onder wiens toezicht men namens de overheid stond past daar wat ons betreft niet bij”, zegt Wanders. “Het gaat hier niet om de definitie van overheidstoezicht maar om kinderen. Die moeten dan ook centraal staan bij de besluiten.”

Raymond Wanders

Raymond Wanders

Wie ben je? Mijn naam is Raymond Wanders, 47 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Naast het raadswerk ben ik hoofd bedrijfsvoering bij CSG Dingstede in Meppel. In de vrije tijd die over is ben ik veel te vinden op het voetbalveld waar ik (deeltijd) leider van Drenthina D2 en trainer van Drenthina E3

Meer over Raymond Wanders