Door Anita Louwes-Linnemann op 11 december 2015

PvdA Emmen wil duidelijkheid collectieve zorgverzekering

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid in Emmen maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het uitblijven van een overeenkomst tussen Zilveren Kruis en de ziekenhuiszorg in Emmen. De partij wil duidelijkheid over de wijze waarop straks de zorg vergoed wordt door Achmea voor de inwoners van Emmen en in het bijzonder voor de mensen die gebruik maken van de collectieve verzekering via de gemeente.

De fractie van de PvdA is door verschillende mensen benaderd die nu niet weten of ze hun een verzekering met Zilveren Kruis moeten opzeggen. “Deze mensen weten niet of ze straks in het ziekenhuis in Emmen terecht kunnen zonder zelf eerst veel kosten te moeten maken”, licht raadslid Anita Louwes toe. “Het is natuurlijk heel vreemd dat we aan de mensen op bijstandsniveau een verzekering aanbieden zonder dat we weten hoe hun zorg wordt vergoed. Juist voor deze groep verzekerden moeten we voorkomen dat ze plots met extra hoge uitgaven te maken krijgen zoals het eerst zelf betalen van de nota’s of het maken van extra reiskosten.”

De PvdA is ook zeer bevreesd voor gevolgen die dergelijke kosten kunnen hebben. “Komen mensen hierdoor nog meer in financiële nood of moet de huur dan maar wachten”, vraagt Louwes zich af. “Dat zou weer tot andere problemen kunnen leiden”.

De PvdA wil volgende week tijdens de raadsvergadering hierover vragen stellen aan het college. “Dat is de eerste gelegenheid die we hebben, maar als het college eerder een oplossing heeft, heel graag”, besluit Louwes.

Anita Louwes-Linnemann

Anita Louwes-Linnemann

‘Meedoen in de maatschappij’ Wie ben je? ‘Ik ben geboren en getogen Zwartemeerster. Ik ben getrouwd en ben trotse moeder van twee kinderen. Ik werk bij een stichting die zich bezig houdt met inkomensbeheer.’ Wordt opgetogen van: ‘Dat er steeds meer initiatieven ontstaan waardoor mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Een voorbeeld is dat

Meer over Anita Louwes-Linnemann