Door Raymond Wanders op 20 februari 2015

PvdA Emmen wil extra maatregelen voor behoud werk

De fractie van de Partij van de Arbeid in Emmen heeft het college tijdens de raadsvergadering van donderdag gevraagd te kijken naar mogelijkheden van het subsidiëren van werkplekken of het meefinancieren van overnames van met sluiting bedreigde vestigingen of fabrieken.

De PvdA maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio. Fractievoorzitter Raymond Wanders licht toe: “Juist in een tijd waar we als samenleving een grotere opgave hebben mensen terug te brengen naar de arbeidsmarkt, worden broodnodige banen bedreigd. Dat vraagt om onorthodoxe maatregelen. Daarom hebben we het college gevraagd om samen met de provincie en het Rijk te kijken naar de mogelijkheden van financiële steun van bedrijfsovernames of het behouden van werkplekken.”

De PvdA wil dat specifieke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat bedrijven gaan verhuizen naar lage-lonenlanden of hun vestiging in Emmen willen sluiten. “De gemeente werkt er hard aan het goede vestigingsklimaat van Emmen onder de aandacht te brengen, maar de vraag is of dit op dit moment genoeg is. In andere regio’s zie je dat specifieke maatregelen ook hebben geholpen werkgelegenheid te behouden, dus waarom ook bij ons niet?”

 

20150219 – Raadsbijdrage “Werk en wederkerigheid”

Raymond Wanders

Raymond Wanders

Wie ben je? Mijn naam is Raymond Wanders, 47 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Naast het raadswerk ben ik hoofd bedrijfsvoering bij CSG Dingstede in Meppel. In de vrije tijd die over is ben ik veel te vinden op het voetbalveld waar ik (deeltijd) leider van Drenthina D2 en trainer van Drenthina E3

Meer over Raymond Wanders