Door Anita Louwes-Linnemann op 25 juni 2014

PvdA Emmen wil gebruikers WMO snel informeren

EMMEN – De Partij van de Arbeid in Emmen wil dat de gemeente op korte termijn een plan opstelt hoe men de gebruikers van de WMO wil informeren over de veranderingen in de WMO vanaf 1 januari 2015.

Mensen maken zich veel zorgen over wat er allemaal gaat gebeuren als straks de taken van het Rijk overgaan naar de gemeenten. PvdA-raadslid Anita Louwes geeft aan dat de PvdA daarom wil dat de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium mensen betrekt bij en informeert over de wijzigingen. “Daar waar duidelijkheid gebracht kan worden, moeten we dat niet nalaten. Het is goed dat mensen zich kunnen instellen op mogelijke veranderingen”.

Ook wil de PvdA dat kleine initiatieven in dorpen en wijken straks de kans krijgen mee te doen bij de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken. Anita Louwes: ”De PvdA vindt het belangrijk dat er een verbinding wordt gemaakt van de WMO met jeugdzorg en de participatiewet. Hierin zien wij mogelijkheden door het wijk en dorpsgericht werken. Mensen kennen elkaar en de wijkverpleegkundige, huisarts en anderen kunnen een belangrijke rol spelen. (Kleine) initiatieven in wijken en dorpen zijn vaak een begrip in de buurt. Wij willen dat deze initiatieven een eerlijke kans krijgen om mee te doen”

“Donderdag spreekt de raad over het WMO-beleidsplan. We zullen dat moment ook aangrijpen om samen met Wakker Emmen en het CDA een amendement en een motie in te dienen om onze ideeën te realiseren.”

Anita Louwes-Linnemann

Anita Louwes-Linnemann

‘Meedoen in de maatschappij’ Wie ben je? ‘Ik ben geboren en getogen Zwartemeerster. Ik ben getrouwd en ben trotse moeder van twee kinderen. Ik werk bij een stichting die zich bezig houdt met inkomensbeheer.’ Wordt opgetogen van: ‘Dat er steeds meer initiatieven ontstaan waardoor mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Een voorbeeld is dat

Meer over Anita Louwes-Linnemann