Door Anita Louwes-Linnemann op 21 april 2013

PvdA Emmen wil specifieke aandacht jongeren Praktijkschool

Wij willen graag een gericht plan voor vergroting van kansen op de arbeidsmarkt van leerlingen en schoolverlaters van de Praktijkschool. Wij dienen volgende week tijdens de raadsvergadering hiervoor een motie in.

Volgens ons hebben de jongeren die de school verlaten vooral veel moeite hun werk te behouden nadat een eventuele subsidie voor werkgevers afloopt. Ook is het gebleken dat het steeds lastiger wordt werkstageplekken voor deze groep jongeren te vinden.

Onlangs zijn we op bezoek geweest bij de Praktijkschool en daar hebben we een aantal hele goede ideeën gehoord die ervoor zouden kunnen zorgen dat de kansen voor de schoolverlaters worden vergroot. We zouden daarom ook graag zien dat het college met de Praktijkschool in gesprek gaat om te kijken of deze ideeën verwezenlijkt kunnen worden.

Ik vind dit het juiste moment aandacht te vragen voor de problematiek; er is landelijk extra geld beschikbaar voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid en het lijkt ons goed dat bij de regionale uitwerking van de aanpak specifiek aandacht wordt besteed aan de kansen van deze doelgroep. Deze jongeren hebben het misschien wel extra zwaar op de arbeidsmarkt en dus is het vergroten van kansen extra van belang.

Anita Louwes-Linnemann

Anita Louwes-Linnemann

‘Meedoen in de maatschappij’ Wie ben je? ‘Ik ben geboren en getogen Zwartemeerster. Ik ben getrouwd en ben trotse moeder van twee kinderen. Ik werk bij een stichting die zich bezig houdt met inkomensbeheer.’ Wordt opgetogen van: ‘Dat er steeds meer initiatieven ontstaan waardoor mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Een voorbeeld is dat

Meer over Anita Louwes-Linnemann