Door Raymond Wanders op 13 maart 2014

PvdA: maak krimpregio’s weer aantrekkelijk

De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio’s. De partij komt daarom met voorstellen om werkgelegenheid in de regio te behouden, basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs overeind te houden, ruimte voor groei te creëren en om de grens niet als een barrière maar als een kans te zien. Dat staat in een initiatiefnota die PvdA Kamerlid Albert de Vries vandaag overhandigde aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst.

Krimpregio’s zijn gebieden die te maken hebben met ‘leegloop’, waardoor ook de voorzieningen in die regio onder druk komen te staan. In het kabinetsbeleid gaat het om de regio’s Eemshaven en Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. De PvdA wil daar in elk geval de Achterhoek en Zuidoost Drenthe aan toevoegen. Raymond Wanders: “Als jongeren het platteland massaal verruilen voor de stad, is het voor winkels, scholen, en ziekenhuizen lastig om te overleven. Daardoor verhuizen nog meer jonge gezinnen en gaan ook de bakker en de slager failliet. De mensen in de regio’s merken dit iedere dag. In Den Haag moeten ze luisteren naar hun ervaringen en werken aan nieuw perspectief.”

De PvdA wil dat de Rijksoverheid in Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg, en Zeeland zoveel mogelijk banen behoudt, en tegelijkertijd in deze regio’s nieuwe werkgelegenheid creëren door groene banen te scheppen. Ook moet elke regio ten minste één openbare basisschool hebben, en wil de PvdA in krimpgebieden inzetten op meer samenwerking en minder concurrentie in de zorg. Nieuwe economische groei wil de PvdA stimuleren door over de grens werken makkelijker te maken, leegstand aan te pakken en lokale initiatieven voor woningverhuur of groene energie te belonen.

Daarom kiest de PvdA voor:

Werk in de buurt/ Banen creëren en behouden

De PvdA wil dat de Rijksoverheid in Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg, en Zeeland zoveel mogelijk banen behoudt. Als er toch overheidsbanen moeten verdwijnen, dan willen we dat de regering eerst de mogelijkheden in regio’s met een sterke economie onderzoekt. Mocht er echt geen andere optie zijn, dan wil de PvdA dat er niet meer banen verdwijnen dan het landelijk gemiddelde. De overheid is een belangrijke werkgever in deze regio’s en vult het gat op dat de markt laat liggen.

Om de lokale economie te versterken wil de PvdA dat gemeentes waaruit mensen wegtrekken zoveel mogelijk vergroenen en verduurzamen. In onder andere de Eemshaven, Vlissingen-Oost en Den Helder is er ruimte voor wind-, zon- en getijde-energie en zijn er (chemische) industrieën waarmee het nu niet goed gaat. Hier zou de focus moeten komen te liggen op biobrandstoffen. Het belang van duurzame energie werd de afgelopen weken opnieuw duidelijk. Het is dan ook niet alleen belangrijk voor deze krimpende regio’s, maar voor heel Nederland.

In moeilijk economisch vaarwater kan samenwerking tussen bedrijven helpen het hoofd boven water te houden. Daarom wil de PvdA lokaal het voortouw nemen om bedrijven bij elkaar te brengen, zodat ze kunnen samenwerken. In Zuid-Limburg gebeurt dit in de zogenaamde ‘smart services hub’, waarin het ABP, het CBS en commerciële bedrijven samen aan nieuwe vormen van dienstverlening werken. Dat levert zoveel verbeteringen op dat bedrijven die jaren geleden banen naar het buitenland verplaatsten, het werk nu weer terughalen.

Onderwijs en zorg, dicht bij mensen

De PvdA wil ook voor gemeentes met minder inwoners een aantal basisvoorzieningen garanderen. Zo moet er in elke gemeente ten minste één openbare basisschool op bereikbare afstand zijn, waar voor iedere leerling plek is. Daarbij moet er in deze regio’s minimaal één onderwijsinstelling zijn die technici en gespecialiseerd personeel opleidt.

Naast het onderwijs, vindt de PvdA de zorgsector in krimpgebieden ook ontzettend belangrijk. Daarom gelden voor de spoedeisende zorg wat ons betreft dezelfde normen en regels als elders in het land. Je moet er ook in een krimpgebied op kunnen rekenen dat je voor spoedeisende zorg in de buurt terecht kunt.

Om te voorkomen dat scholen of zorginstellingen elkaar in dunbevolkte gebieden de tent uit concurreren, wil de PvdA meer samenwerking en minder concurrentie. Zo zorg je voor het best mogelijke zorgaanbod, ook in regio’s waar steeds minder mensen wonen.

Ruimte voor groei

De PvdA wil dat de overheid plannen van inwoners ondersteunt en lokale wensen respecteert. Dat betekent ook dat we eventuele beknellende wetgeving veranderen – bijvoorbeeld als wetten ervoor zorgen dat het lastig is om een dorpshuis of een clubgebouw te beheren. We stimuleren verder dat verschillende lokale organisaties in één gebouw kunnen samenkomen.

De lokale PvdA maakt werk van leegstaande panden: er moet zo snel mogelijk een nieuwe bestemming komen voor een leeg gebouw. Verpauperde panden moeten op kosten van de eigenaar worden opgeknapt. Er is niet voor niets regelgeving om eigenaren van lege panden te motiveren om een nieuwe bestemming voor hun onroerend goed te vinden of te renoveren. Lokaal maken we daar dan ook actief gebruik van.

Daarnaast vindt de PvdA dat je goede initiatieven moet belonen: als dorpsbewoners ervoor kiezen om in coöperatieverband corporatiewoningen te verhuren of gezamenlijk duurzame energie op te wekken, dan moet je dat als (lokale) overheid aanjagen en stimuleren. De PvdA maakt hier werk van.

Waar de voorzieningen tekortschieten of het onderwijs en banen niet goed op elkaar aansluiten, kunnen Europese subsidies een uitkomst bieden.

Over de grens kijken

De PvdA wil ten slotte dat we de grens nog meer gaan zien als een kans en niet als probleem. Daarom moet het eenvoudiger worden om over de grens te werken, bijvoorbeeld door belastingregels te versimpelen. Ook willen we de sociale zekerheid beter laten aansluiten op werk in een buitenlandse buurgemeente. Verder gaan wat de PvdA betreft onderwijswethouders van grensgemeentes met hun collega’s in het buurland om de tafel om het onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten. Zo wordt het makkelijker om in het buurland een opleiding te volgen.

Raymond Wanders

Raymond Wanders

Wie ben je? Mijn naam is Raymond Wanders, 47 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Naast het raadswerk ben ik hoofd bedrijfsvoering bij CSG Dingstede in Meppel. In de vrije tijd die over is ben ik veel te vinden op het voetbalveld waar ik (deeltijd) leider van Drenthina D2 en trainer van Drenthina E3

Meer over Raymond Wanders