Door De fractie op 9 oktober 2017

PvdA stelt vragen over collectieve zorgverzekering Emmen

De collectieve zorgverzekering verdwijnt en de PvdA Emmen wil dat iedereen in 2018 een zorgverzekering heeft die passend is bij de behoeften van de inwoners van onze gemeente. Anita Louwes heeft hier vragen over gesteld tijdens de laatste raadsvergadering. Vooral de toegankelijkheid van de website, die als hulpmiddel dient om een keuze te maken, was onderwerp van gesprek.

Het college heeft nogmaals toegezegd goed te gaan kijken naar deze zogenaamde poliswijzer. Tevens heeft het college de toezegging gedaan zich in te spannen om zoveel mogelijk inwoners, die straks zijn aangewezen op een nieuwe zorgverzekering, te bereiken en desgewenst te ondersteunen met het maken van een keus.

De PvdA heeft meerdere vragen over de collectieve zorgverzekering. Hierover heeft de fractie inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

Bekijk de vragen hier: Artikel 38 collectieve zorgverzekering