Door Trijntje Hummel op 11 maart 2016

PvdA steunt burgerinitiatief Veenoord

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid in Emmen wil dat het College haar besluit voor woningbouw op locatie de Werkhorst te Veenoord, heroverweegt. Dat is de strekking van schriftelijk vragen die zij over dit onderwerp stelt aan het College.

De PvdA staat achter het burgerinitiatief om op deze locatie een fietscrossbaan mogelijk te maken.

Volgens het College zijn er in Veenoord geen andere mogelijkheden voor particuliere woningbouw. “Los van het feit of er überhaupt behoefte is aan particuliere woningbouw, zijn er volgens ons wel degelijk andere, geschikte locaties” aldus raadslid Trijntje Hummel. “De Coop supermarkt verhuist naar de Vaart. Plaatselijk Belang is zelfs gevraagd wat zij wil met de locaties Trumanstraat en de Abraham Kuyperstraat waar Woonservice de verouderde seniorenwoningen op termijn gaat slopen.”

De PvdA is van mening dat ook omwille van de veiligheid voor kinderen, locatie de Werkhorst de voorkeur verdient boven de locatie bij het sportpark. Die hoeven in dat geval geen spoorbaan over te steken.

Hummel “Het zou toch jammer zijn dat na sloop van de Werkhorst, deze plek lange tijd braak blijft liggen, terwijl er zo’n mooi plan ligt. Dat komt de leefbaarheid van Veenoord/Nieuw Amsterdam niet ten goede.”

Trijntje Hummel

Trijntje Hummel

Trijntje Hummel, 49 jaar, getrouwd en woonachtig in Het Schip in Klazienaveen. Vanaf 2011 was ik Statenlid in Drenthe namens de PvdA. Daar heb ik me bezig gehouden met het thema regionale economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. De reden dat ik de overstap maak naar de gemeenteraad ligt vooral in het feit dat het sociale domein

Meer over Trijntje Hummel