Door De fractie op 8 december 2016

PvdA’er Eric van Oosterhout voorgedragen als nieuwe burgemeester van gemeente Emmen

De PvdA is blij met de voordracht van Eric van Oosterhout als nieuwe burgemeester van de gemeente Emmen. Van Oosterhout die nu nog burgemeester is van Aa en Hunze wordt voorgedragen aan de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Daarna wordt de burgemeester officieel benoemt.  Voordat de officiële benoeming een feit is, gaat hier nog wel wat tijd overheen.

Eric van Oosterhout is een “echte” burgemeester die in staat is verbinding te maken met in de inwoners van onze mooie gemeente.

Wij feliciteren Eric van Oosterhout van harte met zijn voordracht.