Door Jan Hulsegge op 7 maart 2014

PvdA’er Jacques Monasch in gesprek over Volkshuisvesting

PvdA’er Jacques Monasch in gesprek met Roald van der Linde van de VVD over actuele thema’s in de volkshuisvesting.

Monasch en Van der Linde gaan maandag 10 maart met elkaar, wethouders, woningcorporaties Zuidoost Drenthe, enkele plaatselijke ondernemers vanuit techniek en bouw, Bouwend Noord Nederland en de Rabobank in gesprek. Bezoekers van de avond kunnen zich mengen in het debat.

Het onderwerp van de avond is actuele thema’s in de volkshuisvesting. Jan Hulsegge, kandidaat raadslid en organisator van het politiek café: “De afgelopen vier jaar heeft de PvdA stevig ingezet op het actieplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid, ook voor de komende vier jaar blijft dit een speerpunt”.

De avond is op 10 maart bij Hotel Ten Cate, Noordbargerstraat 44 in Emmen. De inloop is vanaf half 8. De avond start om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge