Door Raymond Wanders op 7 juli 2016

Raymond Wanders: Brief aan inwoners

Beste inwoner,

Deze week stonden er twee belangrijke, maar zeer uiteenlopende, onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Er moest worden besloten over de structuurvisie windenergie en de kadernota 2017, de opmaat voor de begroting voor 2017.

De Partij van de Arbeid heeft met beide ingestemd. Als partij hebben we steeds het standpunt uitgedragen dat, hoewel de opgave vanuit de provincie is opgedragen, we in Emmen zelf willen besluiten waar ze komen. Alleen dan kunnen we ook zo veel mogelijk de belangen van omwonenden beschermen.

We realiseren ons dat vooral het windmolenbesluit een ingrijpend besluit is voor omwonenden. Al een aantal jaren is er over gesproken en de PvdA was van mening dat het tijd werd dat omwonenden duidelijkheid kregen. Bij het aanwijzen van de gebieden voor de plaatsing van circa 32 windmolens (95,5 Mw) zijn een aantal belangrijke criteria gehanteerd. Zo moest de afstand tot een woongebied minimaal 1100 meter zijn, ver boven de wettelijke norm. En mochten gebieden niet worden ingesloten. Op die manier kon het aantal gehinderden tot een minimum beperkt worden. Op basis van die criteria zijn de gebieden Pottendijk, N34 en de Zwartebergerweg naar voren gekomen.

De PvdA wil ook dat we verder verduurzamen met elkaar. We gebruiken steeds meer energie en dat gaat nog steeds veel met fossiele brandstoffen. Kijk maar naar het aardgas uit Groningen of stroom van vervuilende steenkolencentrales. We vinden dat we een verplichting hebben naar de generaties die na ons komen.

De toekomst van onze gemeente en haar inwoners stond ook centraal bij de behandeling van de kadernota. We hebben hard gewerkt aan de aantrekkelijkheid om hier te werken en te wonen of je bedrijf te vestigen of uit te bouwen. Dat moeten we nu verder uitbouwen. Nog te veel mensen staan langs de kant of hebben een inkomen op minimumniveau. Te veel mensen staan op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Daar moet aan gewerkt worden. Ook moet de leegstand in het centrum van Emmen, een belangrijke economische pijler, worden bestreden. Het aantal mensen in de bijstand is in 2015 teruggelopen en ook daalde het aantal mensen in de WW. Maar het aantal mensen dat werk zoekt nam wel toe. Kortom het credo blijft onverminderd werk, werk, werk.

We willen al onze inwoners en ondernemers perspectief bieden. Emmen heeft veel moois en aan het andere kun je werken. En dat wil de PvdA ook. Wij willen werken aan het Emmen van 2030.

Uiteraard horen wij graag uw mening en nodigen we u van harte uit om te reageren.

Met vriendelijke groet,

Raymond Wanders
Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Emmen

Raymond Wanders

Raymond Wanders

Wie ben je? Mijn naam is Raymond Wanders, 47 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Naast het raadswerk ben ik hoofd bedrijfsvoering bij CSG Dingstede in Meppel. In de vrije tijd die over is ben ik veel te vinden op het voetbalveld waar ik (deeltijd) leider van Drenthina D2 en trainer van Drenthina E3

Meer over Raymond Wanders