Door op 7 juli 2016

Resultaat Kadernota

Sociale huurwoningen

We zien dat de vraag naar goedkope sociale huurwoningen groeit en het aanbod achterblijft. We willen naast de woningcorporaties ook particuliere investeerders stimuleren te investeren in sociale huurwoningen. Het college is het met ons eens en heeft aangegeven dat ook particuliere investeerders onder dezelfde voorwaarden kunnen werken. We hopen zo dat er voor iedereen een passende woning komt.

Fonds Herstructurering Binnenstad

Iedereen maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het centrum. Veel mensen uit onze gemeente verdienen daar hun boterham. Er wordt, samen met ondernemers en eigenaren, hard gewerkt aan een nieuwe centrumvisie. Als je daar dan mee aan de slag wilt, heb je middelen nodig.  Daarom hebben we, samen met het CDA, Wakker Emmen en D66 een voorstel voor een fonds ingediend om leegstand te kunnen bestrijden en andere mogelijkheden zoals wonen te stimuleren. Hierdoor houden we het centrum levendig en aantrekkelijk en willen we werkgelegenheid behouden. De motie is aangenomen.

Schuldpreventie bij jongeren

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 jongeren van 18-24 jaar financiële problemen heeft en 1 op de 10 jongeren van die leeftijd al een behoorlijke schuld heeft opgebouwd. Samen met anderen hebben we daarom een motie ingediend om  samen met het voortgezet onderwijs te komen tot een schuldpreventieproject. Schulden op jonge leeftijd blijven je lang achtervolgen en dat moet voorkomen worden. Het college gaat ermee aan de slag.

Woonlasten op niveau 2016

Samen met onze coalitiepartners hebben we een motie ingediend met het verzoek aan het college om de gemiddelde woonlasten per huishouden op het niveau van 2016 te houden in 2017. Op deze wijze zal er geen verhoging van de woonlasten zijn.

Nieuwbouw sporthal de Klabbe

Voor ons was het al lang duidelijk dat er iets met de sporthal in Emmercompascuum moest gebeuren. Daarom waren we mede-indiener van een motie om te komen tot nieuwbouw van De Klabbe. Wat ons betreft wordt daarbij ook goed gekeken naar de plek van de nieuwe basisschool. De voorziening moet zo dicht mogelijk bij de gebruiker zijn.

En verder

Hebben we opnieuw gevraagd waar de blijverslening blijft;

willen we dat ook de gemeente verder verduurzaamd;

Willen we meer bekendheid van de mogelijkheden van bijzondere bijstand;