Door Marja Meulenbelt -Schepers op 29 januari 2013

Rollators en andere hulpmiddelen hergebruiken in Emmen

Tijdens een ledenbijeenkomst van de PvdA maakten een aantal leden mij attent op het feit dat nog goed bruikbare rollators en andere hulpmiddelen ongebruikt in kelders staan of soms zelfs bij het oud ijzer belanden. Navraag bij verzorgingshuizen en buurtsupport leerde dat dit verhaal klopte. Op dat moment werden alle hulpmiddelen nog vergoed, waardoor de vraag naar 2e hands middelen klein zou zijn.
Bij het aantreden van het kabinet Rutte/Asscher werd duidelijk dat de rollator en andere hulpmiddelen niet meer vergoed zouden worden. Daarmee werd het weer aantrekkelijk om het hergebruik van deze middelen te stimuleren.

Het bleek dat nog steeds zo goed als nieuwe hulpmiddelen weggegooid werden of ergens wegroestten. Tevens is onderzocht welke financiële consequenties reparatie, juridische aansprakelijkheid bij eventuele mankementen etc. met zich mee zouden brengen. Om hergebruik te kunnen laten slagen moesten de kosten van reparatie en dergelijke zo laag mogelijk gehouden worden. Bovendien kon er een goed verband gelegd worden met de WSW-bedrijven als Buurtsupport en EMCO. Door de werkzaamheden aan de hulpmiddelen aan hun of reïntegratiebedrijven uit te besteden is er sprake van een toename van zinvolle arbeid voor deze bedrijven.

De gemeente Emmen zou hierin een coördinerende rol kunnen vervullen, maar hoeft niet zelf de uitvoering verzorgen. Buurtsupport is inmiddels bij het Wereldhuuske in Klazienaveen al begonnen met het repareren van de aan hun aangeboden hulpmiddelen en rollators. Een aantal fysiotherapeuten heeft aangeboden de rollators na reparatie gratis na te kijken.

Tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van december 2012 heb ik

aan de wethouder gevraagd om dit initiatief te ondersteunen en uit te breiden. De vraag aan wethouder Jumelet betrof dus vooral de uitbreiding van deze werkzaamheden van het verzamelen en repareren van gebruikte, vaak zo goed als nieuwe hulpmiddelen te ondersteunen en indien nodig, te coördineren over genoemde bedrijven. Maar ook om de mogelijkheden van hergebruik van gebruikte hulpmiddelen te communiceren naar alle inwoners van de gemeente Emmen. De wethouder antwoordde dat hoewel deze hulpmiddelen niet onder het gemeentelijk beleid vallen, hij dit een goed initiatief vond en de moeite waard om te ondersteunen.

Marja Meulenbelt -Schepers

Marja Meulenbelt -Schepers

Mijn naam is Marja Meulenbelt- Schepers. Ik ben 48 jaar, getrouwd, zoon en dochter. Na jaren in de zorg te hebben gewerkt sta ik alweer een aantal jaren voor de klas. In het volwassenenonderwijs als docent medische vakken. In het voortgezet onderwijs als docent Engels. Mijn politieke aandachtspunten zijn; (gezondheids) zorg, jeugd en onderwijs. Kortom alles wat met

Meer over Marja Meulenbelt -Schepers