Door Jan Hulsegge op 29 oktober 2014

Tanja Jadnanansing gaat in gesprek met Onderwijs en Bedrijfsleven in Emmen

Op vrijdag 7 november komt Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid van de PvdA op uitnodiging van het afdelingsbestuur, op bezoek in Emmen. Reden van de uitnodiging is de positie van het onderwijs in de regio sterker onder de aandacht te brengen.
De aandacht zal met name worden gevestigd op de jeugdwerkloosheid, het te kort aan instroom van jongeren in het vaktechnisch onderwijs.

Ook het regelmatig (bij)scholen van vakmensen met een MBO-opleiding is een belangrijk aandachtspunt.
Deze onderwerpen zullen door Tanja Jadnanansing aan de orde worden gesteld in het overleg met het onderwijs en bedrijfsleven.

Er wordt een bezoek gebracht aan het Drenthe College waar recentelijk een bedrijfsvakschool werd opgericht. De opleiding is inmiddels gestart. Een initiatief vanuit het bedrijfsleven en onderwijs.

Ook wordt een bezoek gebracht aan Pro Praktijkschool Emmen die een initiatief heeft gestart samen met ondernemers uit het MKB voor een leerwerkbedrijf (restaurant –winkel) in het Centrum van Emmen.
Ook hier is de inzet jongeren op te leiden en ervaring op te laten doen laten doen in het midden en klein bedrijf. De initiatiefnemers achten het vanzelfsprekend ook een bijdrage te leveren in de aanpak van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de regio.

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge