Door Anita Louwes-Linnemann op 28 februari 2014

Technische verhalen bij bezoek Samsom aan Landes in Emmen.

Afgelopen week is Diederik Samsom op werkbezoek geweest in Emmen. Daarbij heeft hij het metaalbewerkingsbedrijf Landes bezocht.

Tijdens een goede bijeenkomst ging Samson in gesprek met medewerkers. Waar sommige aanwezigen de draad een beetje kwijt raakten bij de technische praatjes was Samsom (met Technische Natuurkunde als achtergrond) in zijn element bij dit, volgens hem, prachtige bedrijf in Emmen. Na de bijeenkomst was er gelegenheid voor de medewerkers om, overigens goed voorbereidde, vragen te stellen aan de fractievoorzitter van de PvdA. Namens Gedeputeerde Staten van Drenthe, burgemeester en wethouders van Emmen heeft Bouke Arends, Samsom een brief aangeboden. Die bevatte een pleidooi dat de sterke chemiesector in en rond Emmen kan helpen bij structuurversterking van de industrie in het Noorden. Emmen zou zo kunnen zorgen voor extra impulsen voor economische ontwikkeling. Bijvoorbeeld in Delfzijl waar de industrie het moeilijk heeft. Volgens Arends moet je ook kijken waar het goed gaat als je wilt dat het beter wordt.

Anita Louwes-Linnemann

Anita Louwes-Linnemann

‘Meedoen in de maatschappij’ Wie ben je? ‘Ik ben geboren en getogen Zwartemeerster. Ik ben getrouwd en ben trotse moeder van twee kinderen. Ik werk bij een stichting die zich bezig houdt met inkomensbeheer.’ Wordt opgetogen van: ‘Dat er steeds meer initiatieven ontstaan waardoor mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Een voorbeeld is dat

Meer over Anita Louwes-Linnemann